"legend" - Svensk översättning

EN

"legend" på svenska

volume_up
legend {substantiv}
SV

"legend" på engelska

EN

legend {substantiv}

volume_up
1. allmänt
2. "map"
legend
3. folkminne
legend
There is a legend that fallen knights return as great horses.
Det finns en legend att fallna riddare återkommer som duktiga hästar.
Det är en fjantig legend, inget mer.
But like I said, the man is a myth, a legend.
Men som jag sa, han är en myt, en legend.
legend
4. gammalmodigt
SV

legend {utrum}

volume_up
1. allmänt
En annan legend som vi bör göra upp med är att detta skulle vara svaret på terrorism.
We must also clear up the myth that this is a response to terrorism.
But like I said, the man is a myth, a legend.
Och därför får det i Europa inte uppstå en legend som säger att kommissionens sammansättning skulle vara balanserad!
And that is why we must not allow the myth to develop in Europe that this Commission is balanced.
2. folkminne
legend (även: folksaga, sägen)
Det finns en legend att fallna riddare återkommer som duktiga hästar.
There is a legend that fallen knights return as great horses.
It's a ridiculous legend, nothing more.
But like I said, the man is a myth, a legend.

Användningsexempel för "legend" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn this combo box you select the extension of the line to the legend selected.
I det här kombinationsfältet väljer du linjens fäste till den markerade förklaringen.
EnglishThe legend says when the rocks are brought together, the diamonds inside them will glow.
Legenden säger att när stenarna är tillsammans, så kommer diamanterna inuti dem att glöda.
EnglishSelect, for example, the Area tab if you want to modify the background of the legend.
Klicka t.ex. på fliken Yta om du vill ändra förklaringens bakgrund.
EnglishTo show or hide a legend, click Legend On/Off on the main toolbar.
Med ikonen Förklaring på / av på verktygslisten kan du visa eller dölja förklaringen.
EnglishIf your men are truly the knights of legend, perhaps some will survive.
Om de verkligen är de legendariska riddarna, kanske några överlever.
EnglishCheck this box to display the legend icons next to each data point label.
Klicka här om du vill placera symbolen som visas i förklaringen bredvid varje datapunktsetikett.
EnglishDouble-click inside the selected legend or on the border of the legend and enter the text.
Dubbelklicka i den markerade förklaringsrutan eller på förklaringsrutans kant och skriv in texten.
EnglishYou can also have a " normal " text appear in the form of a legend (in a frame with an arrow).
Dessutom kan du mata in en " normal " text i form av en förklaring, alltså i en ram med en pil.
EnglishThere is a legend that fallen knights return as great horses.
Det finns en legend att fallna riddare återkommer som duktiga hästar.
EnglishIf you have selected a legend, this dialog is called Legend.
Om du har markerat en förklaring heter den här dialogrutan Förklaring.
EnglishPositions the legend at the right of the chart.
Om du väljer det här alternativet, visas förklaringen till höger om diagrammet.
EnglishPositions the legend at the left of the chart.
Om du väljer det här alternativet, visas förklaringen till vänster om diagrammet.
EnglishThis is where you select the type of connection line to the legend.
Här väljer du typ av förbindelselinje till förklaringen.
EnglishPositions the legend at the bottom of the chart.
Om du väljer det här alternativet, visas förklaringen nedanför diagrammet.
EnglishPositions the legend at the top of the chart.
Om du väljer det här alternativet, visas förklaringen ovanför diagrammet.
EnglishYou can now move the legend within the chart using the mouse.
Du kan nu flytta förklaringen inuti diagrammet med musen.
EnglishCyprus is well known as the island of Aphrodite, the goddess of love and beauty, who, according to legend, was born here.
Afrodite, skönhetens och kärlekens gudinna, föddes enligt legenden på Cypern.
EnglishA favourite dish is mussels and chips (French fries) which, according to legend, are a Belgian invention.
Favoriträtten i Belgien är musslor med pommes frites, som enligt legenden är en belgisk uppfinning.
EnglishThe motion for a resolution bears the legend 'European Parliament resolution on the peace process in Spain'.
Förslaget till resolution har titeln ”Europaparlamentets resolution om fredsprocessen i Spanien”.
EnglishChoose Format - Legend or double-click on the legend.
Välj Format - Förklaring eller dubbelklicka på förklaringen.

Synonymer (engelska) till "legend":

legend