"legality" - Svensk översättning

EN

"legality" på svenska

volume_up
legality {substantiv}
volume_up
legalism {substantiv}
EN

legality {substantiv}

volume_up
legality
Principles of legality and proportionality of criminal offences and penalties
Principerna om laglighet och proportionalitet i fråga om brott och straff
Our European values are rights, legality, transparency and the rule of law.
Våra europeiska värderingar är rättigheter, laglighet, öppenhet och rättssäkerhet.
There continue to be serious doubts about the legality of the detentions.
Det råder fortfarande allvarligt tvivel om arresteringens laglighet.

Användningsexempel för "legality" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSo there is no absolute need to guarantee legality placed on the companies.
Det finns alltså inte något absolut krav på företagen att garantera lagligheten.
EnglishWe abstained on a highly important issue where legality is very much at stake.
Vi kommer dock inte att uppnå någonting genom att inta en hållning som denna.
EnglishWe await the outcome of the court ruling on the legality of the President's election.
Vi väntar på domstolsbeslutet om huruvida presidentvalet har gått lagligt till.
EnglishOur European values are rights, legality, transparency and the rule of law.
Våra europeiska värderingar är rättigheter, laglighet, öppenhet och rättssäkerhet.
EnglishWe cannot be neutral with regard to the legality of the location of this barrier.
Vi kan inte hålla oss neutrala i fråga om lagligheten av murens placering.
EnglishPrinciples of legality and proportionality of criminal offences and penalties
Principerna om laglighet och proportionalitet i fråga om brott och straff
EnglishThese relate to the legality and effectiveness of the contiguous cull.
Dessa rör lagligheten och effektiviteten av avlivningen av mottagliga djur.
EnglishOur objective is respect for the international legality and the application of resolution 1559.
Dessutom har hierarkin i Teheran, inklusive Hizbollah, inflytande över Libanon.
English If so, what are the implications as regards the legality of the award procedure?
 Kan kommissionen i så fall ange konsekvenserna av detta i samband med upphandlingens laglighet?
EnglishSuppliers are not required to prove the legality of their products.
Leverantörerna är inte skyldiga att bevisa att deras produkter är lagliga.
EnglishThere continue to be serious doubts about the legality of the detentions.
Det råder fortfarande allvarligt tvivel om arresteringens laglighet.
EnglishThe European Union stands or falls on legality and the rule of law.
Herr ordförande! Europeiska unionen står och faller med legalitet och rättsstatlighet .
EnglishWe liberal and socialist MEPs wanted a debate because of our concern with legality.
Vi liberala och socialistiska ledamöter ville ha en debatt på grund av vår oro för lagenligheten.
EnglishTo complicate matters, the Council conclusions refer to international legality.
För att komplicera saken ytterligare hänvisas det till internationell laglighet i rådets slutsatser.
EnglishIs it over the legality or the ethics, that there is disagreement?
Är det ett juridiskt eller ett etiskt problem som skiljer ledamöterna åt?
EnglishWe must be more careful with the principle of legality where this matter is concerned.
Vi måste vara noggrannare med legalitetsprincipen på denna punkt.
EnglishLegality, simplicity, transparency and a high level of social protection are called for.
Legalitet, enkelhet, öppenhet, hög nivå på den sociala tryggheten.
EnglishEntry into Europe is conditional upon legality and respect for human rights.
Den enda vägen till Europa går över en rättsstat och över respekten för de mänskliga rättigheterna.
EnglishWe abstained on a highly important issue where legality is very much at stake.
Vi avstod från att göra vår röst hörd i en mycket viktig fråga där lagligheten i hög grad står på spel.
EnglishCan it state its opinion on the legality of such transactions and provide details of the sums involved?
Kan kommissionen uttala sig om dessa transaktioners laglighet och om deras storlek?

Synonymer (engelska) till "legalization":

legalization
legally
legal