"legal expert" - Svensk översättning

EN

"legal expert" på svenska

EN

legal expert {substantiv}

volume_up
legal expert

Användningsexempel för "legal expert" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishConfidence, legal certainty and expert knowledge are crucial to this.
Förtroende, rättssäkerhet och expertkunskap är mycket viktiga för detta.
EnglishThe Action Plan does not, however, specify that an external legal expert should sit on the board.
Handlingsplanen nämner emellertid inte att en extern juridisk expert skall sitta i nämnden.
EnglishI am neither a great legal expert, nor a great language expert.
Jag är varken en stor jurist eller en stor språkspecialist.
EnglishIn fact, the Commission's representation in The Hague has been waiting for a legal expert to be appointed for years.
Europeiska kommissionens representation i Haag har i flera år väntat på att jurist skall tillsättas.
EnglishPersonally, Mr President, I am not a great legal expert.
Jag är själv ingen framstående juridisk expert.
EnglishMr Tremonti, as a respected legal expert, you must acknowledge that the rules cannot be ignored in this way.
Visst kan vi tala om politik, men först och främst måste vi följa den struktur och de bestämmelser som finns.
EnglishEven the most experienced legal expert in the Danish Foreign Office has admitted there is not one.
Också den mest erfarna rättsliga experten i det danska utrikesministeriet har tillstått att det inte finns någon sådan lag.
EnglishMr Tremonti, as a respected legal expert, you must acknowledge that the rules cannot be ignored in this way.
Herr Tremonti, ni som är en respekterad jurist måste erkänna att bestämmelserna inte kan ignoreras på det här sättet.
EnglishWe sought expert legal advice.
EnglishI say that as a lawyer, as a legal expert: it is unthinkable that a Member can portray himself as an employee who is given a wage.
Jag säger det som jurist, som juridisk expert: det är otänkbart att en ledamot framställer sig som en anställd som får en lön.
EnglishWhat is the excact definition of this 'external legal expert ', and what legal expertise will this person be required to have?
Hur lyder den exakta definitionen av denna externa juridiska expert och vilken juridisk kompetens kommer att krävas av denna person?
EnglishWhat is the excact definition of this 'external legal expert' , and what legal expertise will this person be required to have?
Hur lyder den exakta definitionen av denna externa juridiska expert och vilken juridisk kompetens kommer att krävas av denna person?
EnglishWith regard to appeals and damages, you, who are a great legal expert, know that an institution can only be analysed in context.
EnglishMind you, I must admit that even those scientific reports were not always drawn up in the way I, as a legal expert, would have imagined.
Jag måste dock erkänna för er, att dessa vetenskapliga utlåtanden inte heller alltid utarbetades som jag som jurist hade föreställt mig det.
EnglishWe came close to agreement in the last parliamentary term, when Mr Rothley, a great legal expert, and I provided significant input.
Vi var nära att enas under den föregående mandatperioden, och Willi Rothley, en skicklig juridisk expert, och jag själv bidrog avsevärt till detta.
EnglishSubject: Institutional reform In the Action Plan on Reform it is stated that an 'external legal expert'should sit in an advisory capacity on Disciplinary boards.
Angående: Institutionella reformer I handlingsplanen för reformer anges att en extern juridisk expert med rådgivande funktion bör sitta i disciplinnämnder.
EnglishSubject: Institutional reform In the Action Plan on Reform it is stated that an 'external legal expert' should sit in an advisory capacity on Disciplinary boards.
Angående: Institutionella reformer I handlingsplanen för reformer anges att en extern juridisk expert med rådgivande funktion bör sitta i disciplinnämnder.

Synonymer (engelska) till "legal expert":

legal expert
English

Liknande översättningar för "legal expert" på svenska

legal adjektiv
expert adjektiv
expert substantiv