"legal expenses" - Svensk översättning

EN

"legal expenses" på svenska

EN

legal expenses {pluralis}

volume_up
1. juridik
You may need to take out separate insurance to cover legal expenses.
Du kan behöva teckna en separat försäkring som täcker eventuella rättegångskostnader.

Användningsexempel för "legal expenses" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYou may need to take out separate insurance to cover legal expenses.
Du kan behöva teckna en separat försäkring som täcker eventuella rättegångskostnader.
EnglishIn excess of this limit, legal expenses and interest can also be paid.
Man kan dessutom få ersättning för rättskostnader och räntor.
EnglishNOT NECESSARILY - In many EU countries, title insurance and legal-expenses insurance are considered separate.
INTE NÖDVÄNDIGTVIS – I många EU-länder skiljer man på äganderättsförsäkring och rättsskyddsförsäkring.
EnglishAnother important issue raised by the rapporteur is whether legal expenses insurance should be compulsory in all Member States.
En annan viktig fråga som föredraganden tar upp är om rättsskyddsförsäkring ska vara obligatoriskt i alla medlemsstater.
EnglishLet me now turn to a second point: the legal expenses, which are very important for the consumers and for insurers as well.
Låt mig fortsätta med en andra punkt, rättsskyddsförsäkringar, som är mycket viktiga såväl för konsumenter som för försäkringsbolagen.
EnglishFurthermore, this insurance cover would overlap with the voluntary insurance regulated in Directive 87/344/EEC on legal expenses insurance.
Dessutom skulle en sådan försäkring kunna överlappa frivilliga försäkringar som regleras av direktiv 87/344/EEG om rättsskyddsförsäkring.
EnglishFurthermore, this insurance cover would overlap with the voluntary insurance regulated in Directive 87/ 344/ EEC on legal expenses insurance.
Enligt ändringsförslag 10 tillåts, under alla omständigheter, försäkringskontroller av fordon som är registrerade i en annan medlemsstat.
EnglishWe believe it is far more in line with consumers' interests not to convert voluntary legal expenses schemes for motor insurance in Europe into a compulsory scheme.
Vi menar att det främst ligger i europeiska konsumenters intresse att inte göra frivilliga rättsskyddsförsäkringar obligatoriska.
EnglishI myself when I went looking into this report was very much tempted to argue for harmonisation and to argue for compulsory legal expenses insurance across the European Union.
När jag började titta på rapporten var jag först frestad att argumentera för harmonisering och obligatorisk rättsskyddsförsäkring i hela EU.
EnglishThe voluntary nature of legal expenses insurance needs to be retained and, in the new Member States, citizens must be provided with more information on insurance products.
Rättskyddsförsäkringens frivilla natur måste behållas och medlemmar i de nya medlemsstaterna måste ges mer information om försäkringsprodukter.
EnglishI am pleased to see that your report reflects some of these concerns and that it gives preference to market-led solutions, such as the use of voluntary legal expenses insurance.
Jag är glad över att ni i ert betänkande tar upp vissa av dessa aspekter och förespråkar marknadsanpassade lösningar, som frivilliga rättsskyddsförsäkringar.
EnglishThe pre-contractual information package should include comprehensive information to consumers on how the claims representative system works and on legal expenses insurance.
Förhandsinformationspaketet borde inkludera omfattande information till konsumenter om hur systemet med skaderegleringsrepresentanter och rättskyddsförsäkring fungerar.
EnglishYour report considers several pros and cons of a system where legal expenses would be compulsorily covered, EU-wide, by the motor insurance policy of the liable party.
I ert betänkande redovisas flera för- och nackdelar med ett system där rättsskyddskostnader obligatoriskt skulle täckas över hela EU av den skyldige partens motorfordonsförsäkring.

Liknande översättningar för "legal expenses" på svenska

expenses substantiv
Swedish
legal adjektiv
legal department substantiv
legal opinion substantiv
legal entity substantiv
legal action substantiv
legal capacity substantiv
legal guardian substantiv
Swedish