"legal claim" - Svensk översättning

EN

"legal claim" på svenska

EN

legal claim {substantiv}

volume_up
1. näringsliv
legal claim

Användningsexempel för "legal claim" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLegal commentators claim that these provisions infringe citizens' rights.
Från juridiskt håll anses dessa regleringar vara ett brott mot medborgerliga rättigheter.
EnglishThus it is proposed in Amendment No 49 that even the offer of a job can suffice to justify third-country nationals' legal claim to immigrate.
I ändringsförslag 49 föreslås att redan erbjudandet om en anställning kan vara tillräckligt att grunda rätten till invandring på.
EnglishThus it is proposed in Amendment No 49 that even the offer of a job can suffice to justify third-country nationals ' legal claim to immigrate.
I ändringsförslag 49 föreslås att redan erbjudandet om en anställning kan vara tillräckligt att grunda rätten till invandring på.
EnglishIndeed, many legal experts claim that, where Article 31 is concerned, this decision is no longer in the hands of the country in question but is to be taken at WTO level.
Många jurister hävdar ju att, när det handlar om artikel 31, detta beslut inte längre ligger hos det berörda landet utan på WTO-nivå.
EnglishThe Commission must, therefore, enforce its legal claim to its share of the proceeds from research funding by means of a registration procedure for patents and other suitable measures.
Kommissionen måste därför driva igenom sina rättsliga anspråk på intäkter från forskningsfinansiering genom ett registreringsförfarande för patenten och genom andra lämpliga åtgärder.

Liknande översättningar för "legal claim" på svenska

legal adjektiv
claim substantiv