"legal aid" - Svensk översättning

EN

"legal aid" på svenska

volume_up
legal aid {substantiv}
EN

legal aid {substantiv}

volume_up
1. juridik
It is not a matter of providing access to justice or legal aid to victims.
Det handlar inte om att ge tillträde till rättvisan eller rättshjälp till offren.
This whole directive was really about cross-border legal aid.
Hela detta direktiv handlar faktiskt om rättshjälp i gränsöverskridande ärenden.
These savings considerably outweighed the additional legal aid costs.
Dessa besparingar var betydligt större än de extra kostnaderna för rättshjälp.
legal aid

Användningsexempel för "legal aid" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe Treaty of Lisbon also introduces a specific legal base for humanitarian aid.
Genom Lissabonfördraget införs också en särskild rättslig grund för humanitärt bistånd.
EnglishIt is not a matter of providing access to justice or legal aid to victims.
Det handlar inte om att ge tillträde till rättvisan eller rättshjälp till offren.
EnglishEvery woman should have access to shelters, to free legal aid and to psychological aid.
Varje kvinna borde ha tillgång till skydd, gratis rättshjälp och psykologhjälp.
EnglishThat is why Salih Osman's work is not confined to the legal aid he gives the victims.
Därför är Salih Osmans arbete inte begränsat till att ge offren rättshjälp.
EnglishI agree we need to ensure that women suffering violence should have access to legal aid.
Jag håller med om att kvinnor som drabbats av våld bör få tillgång till rättshjälp.
EnglishFinally, I would reinforce what the rapporteur has to say about legal aid.
Jag skulle slutligen vilja stryka under vad föredraganden har att säga om rättshjälp.
EnglishThese savings considerably outweighed the additional legal aid costs.
Dessa besparingar var betydligt större än de extra kostnaderna för rättshjälp.
EnglishWe agree that the EU should establish minimum rules for legal aid etc.
Vi är överens om att Europeiska unionen bör fastställa miniminormer för rättshjälp osv.
EnglishWe have not forgotten about victims' rights to psychological assistance and legal aid.
Vi har inte glömt offrens rätt till psykologiskt stöd och rättshjälp.
EnglishI welcome that the victims of crime will be guaranteed legal aid in order to get compensation.
Jag välkomnar att brottsoffer kommer att garanteras rättshjälp för att få ersättning.
EnglishThis whole directive was really about cross-border legal aid.
Hela detta direktiv handlar faktiskt om rättshjälp i gränsöverskridande ärenden.
EnglishThe system for legal aid and representation should be free, especially for children.
Systemet med juridisk rådgivning och advokathjälp bör vara kostnadsfritt, framför allt för barn.
EnglishThe condemned are mainly poor people without any legal aid.
De dömda är i huvudsak fattiga människor som saknar rättsliga ombud.
EnglishI could also mention education for equality, combating stereotypes and legal aid for victims.
Jag kan också nämna utbildning i jämställdhet, bekämpande av stereotyper och rättshjälp till offren.
EnglishThe Treaty of Lisbon introduces for the first time a specific legal basis for humanitarian aid.
Genom Lissabonfördraget införs för första gången en särskild rättslig grund för humanitärt bistånd.
EnglishAsylum seekers' right to legal aid applies at different levels.
De asylsökandes rätt till rättshjälp tillämpas på olika nivåer.
EnglishAsylum seekers are also granted the right to legal advice, aid and representation totally free of charge.
Asylsökande beviljas också helt kostnadsfri rätt till juridisk rådgivning, stöd och ombud.
EnglishDo we want free legal aid, and NGOs on hand?
Vill vi ha kostnadsfri rättshjälp och icke-statliga organisationer till hands?
EnglishThere is currently no firmly established, independent Bar and no access to public legal aid.
Det finns för närvarande ingen fast etablerad, oberoende domstol och ingen tillgång till allmän rättshjälp.
EnglishThere is still no clarity as regards legal aid or the use of data for other purposes.
Det finns fortfarande ingen tydlighet när det gäller rättslig hjälp och användning av uppgifter för andra ändamål.

Liknande översättningar för "legal aid" på svenska

aid substantiv
legal adjektiv
legal department substantiv
legal opinion substantiv
to aid verb
legal entity substantiv
legal action substantiv