"legal act" - Svensk översättning

EN

"legal act" på svenska

volume_up
legal act {substantiv}
EN

legal act {substantiv}

volume_up
legal act

Användningsexempel för "legal act" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe aims set out in the EU treaties are achieved by several types of legal act.
Det finns flera olika rättsakter som kan användas för att uppnå målen i EU-fördragen.
EnglishConsequently, this issue, too, will have to be resolved in the separate legal act.
Följaktligen kommer även denna fråga att avgöras i den separata rättsakten.
EnglishThe subject is relevant, regulation serves a purpose, but please, not in this legal act.
Ämnet är relevant, bestämmelsen tjänar ett syfte, men inte i denna rättsakt.
EnglishI hope that there is no reason to change it, or replace it with a new legal act.
Jag hoppas att det inte finns anledning att ändra på det eller ersätta det med en ny rättsakt.
EnglishSuch an important legal act, of constitutional rank, should be adopted in this particular form.
En sådan viktig rättsakt, av konstitutionell rang, bör antas på just detta sätt.
EnglishThat is why the legal act on the harmonious regulation of coastal tourism is necessary.
Därför är rättsakten om harmonisk reglering av kustturismen nödvändig.
EnglishThe second is that if a citizens' initiative is successful, it should be followed by a legal act.
Den andra är att om ett medborgarinitiativ godtas bör det följas av en rättsakt.
EnglishIt is my view that the legal act drawn up previously by the Council contained too many gaps.
Jag anser att den rättsakt som tidigare utarbetats av rådet innehöll för många luckor.
EnglishThe issue is where and how the European Union has a legal right to act.
Frågan är när och hur Europeiska unionen har juridisk rätt att agera.
EnglishWill you state clearly yes or no to a legal act through codecision?
Kommer ni att ge ett tydligt ja eller nej till en rättsakt genom medbeslutandeförfarandet?
EnglishIt is anticipated that the legal act will be adopted at the end of June.
Man räknar med att lagtexten kommer att antas i slutet av juni.
EnglishThe very first legal act of the new Hungarian Parliament was an act on dual citizenship.
Den första rättsakten som antogs av det nya ungerska parlamentet var en lag om dubbelt medborgarskap.
EnglishThis Treaty gives the European Union more legal capacity to act and ensures more democracy.
Detta fördrag ger Europeiska unionen mer rättskapacitet för att agera, och det säkrar mer demokrati.
EnglishThe fact that the legal act is not yet available is regrettable and is already having repercussions.
Det är beklagligt att rättsakten ännu inte finns tillgänglig, vilket redan får återverkningar.
EnglishWe have the necessary legal instruments to act on this.
Vi har de rättsliga instrument som krävs för att ingripa mot detta.
EnglishThe European Citizens’ Initiative allows you to ask the European Commission to prepare a proposal for a legal act.
Genom ett medborgarinitiativ kan du be EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag.
EnglishThis legal act must come into force as soon as possible.
Denna rättsakt måste träda i kraft snarast möjligt.
EnglishThe proposal for a new Constitutional Treaty would give the Union a specific legal base to act on this.
Förslaget till ett nytt konstitutionsfördrag skulle ge unionen en specifik rättslig grund för att agera i denna fråga.
EnglishAs legislators, we are called upon to create an appropriate legal act, one that is legally sound and wellconceived.
Som lagstiftare måste vi utforma en bra juridisk handling, som både juridiskt och kvalitetsmässigt är korrekt.
EnglishThe conditions are thus in place whereby this legal act can finally be adopted and this useful measure can enter into force.
När SIS II är inrättat kommer kommissionen självklart att säkerställa ett systematiskt rapporteringssystem.

Liknande översättningar för "legal act" på svenska

legal adjektiv
act substantiv
to act verb
Swedish