"legacy" - Svensk översättning

EN

"legacy" på svenska

volume_up
legacy {substantiv}
EN

legacy {substantiv}

volume_up
legacy
volume_up
arv {neut.} [bild.]
The environment is a common legacy; environmental protection a common task.
Naturen är ett gemensamt arv, naturskydd är en gemensam uppgift.
This is an important legacy, but unfortunately it is frequently unappreciated and forgotten.
Det är ett viktigt arv, men tyvärr alltför sällan uppskattat och ihågkommet.
Today we are the beneficiaries of that legacy and of their foresight.
Idag skördar vi frukterna av detta arv och deras visioner.
legacy (även: bequest)

Användningsexempel för "legacy" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe black people of Zimbabwe are still suffering under the legacy of colonialism.
Den svarta befolkningen i Zimbabwe lider fortfarande av arvet från kolonialismen.
EnglishLessons can be drawn from these reactions, which form part of the ICC's legacy.
Man kan dra lärdom av dessa reaktioner, som utgör en del av arvet efter tribunalen.
EnglishIt is of paramount importance in this context to remove the legacy of the war.
Här gäller det i första hand att göra sig av med relikterna från det gångna kriget.
EnglishIt is a middle-sized Western democracy with a complicated historical legacy.
Det är en medelstor västerländsk demokrati, med ett komplicerat historiskt arv.
EnglishThe spontaneous legacy of this practice continues today against Hungarians.
Metoden har oreflekterat förts vidare och tillämpas i dag fortfarande mot ungrare.
EnglishWe need to clean up the legacy of the past, or matters will never improve.
Vi är tvungna att röja upp i de gamla ärendena, annars blir det aldrig bättre.
EnglishHowever, 1995 has also left a legacy of problems that are still completely unresolved.
1995 har emellertid också lämnat efter sig problem som fortfarande är helt olösta.
EnglishI entirely agree that in the longer term, the legacy of the ICTY must be preserved.
Jag håller fullständigt med om att arvet från tribunalen måste bevaras på längre sikt.
EnglishAs things now stand we can state that part of our post-war legacy has gone forever.
Som läget är nu kan vi konstatera att delar av vårt efterkrigsarv är borta för alltid.
English   It is perhaps Romania that has the worst legacy of all the former communist countries.
   – Rumänien har det kanske värsta arvet av alla de tidigare kommunistländerna.
EnglishMr President, the rapporteur has taken on a difficult legacy with this report.
Herr ordförande! Föredragande fick överta ett tungt arv i samband med detta betänkande.
EnglishOur system is self-referential, ineffectual and clearly a legacy of previous times.
Vårt system är självrefererande, ineffektivt och en uppenbar kvarleva från det förgångna.
EnglishBulgaria and Romania are struggling with the legacy of the Communist regime.
Bulgarien och Rumänien kämpar med arvet från de kommunistiska regimerna.
EnglishThe legacy of past decades is going to take some time to put right, however.
Att reparera spåren från gångna årtionden kommer emellertid att ta tid.
EnglishThis Commission is confronted with a harsh legacy of bad management.
Denna kommission blir brutalt konfronterad med den nedärvda dåliga förvaltningen.
EnglishThat is a record to be proud of and a legacy on which your successors should build.
Detta är resultat att vara stolt över och ett arv som era efterträdare kan bygga vidare på.
EnglishThere is no doubt that I have inherited a great legacy from Mr Monti.
Det råder ingen tvekan om att jag har fått ett betydelsefullt arv av Monti.
EnglishThe national identity of Tibet is being destroyed, and its great historical legacy eroded.
Tibets nationella identitet förstörs och dess fantastiska historiska arv fräts sönder.
EnglishThis is Europe's civilisational legacy and this is its mission today as well.
Detta är ett arv från den europeiska civilisationen, och detta är även i dag Europas uppgift.
EnglishThis is an important legacy, but unfortunately it is frequently unappreciated and forgotten.
Det är ett viktigt arv, men tyvärr alltför sällan uppskattat och ihågkommet.

Synonymer (engelska) till "legacy":

legacy
English