EN

leg {substantiv}

volume_up
1. allmänt
leg (även: bone, limb)
It needs an economic leg and a political leg.
Den behöver ett ekonomiskt ben och ett politiskt ben.
One leg of the tripod is the copyright legislation that has already been adopted by Parliament.
Ett av tripodens ben är den lagstiftning om upphovsrätt som redan har antagits av parlamentet.
That's another leg I have for, like, tennis and softball.
Det är ett annat ben jag har, för till exempel tennis och softball.
leg (även: lap, phase)
I should like to take this opportunity to call for the construction of the second leg of the Yamal gas pipeline to be speeded up.
Jag vill ta tillfället i akt och kräva att man påskyndar byggandet av Yamal-gasledningens andra etapp.
. - Mr President, I welcome the Prime Minister on this, the first leg, of the 'Brown G20 World Tour'.
Jag välkomnar premiärministern till denna hans första etapp av ”Brown G20 World Tour”.
In January 2011, as provided for in the CPA, a referendum marked the last leg of the road towards the independence of the south from northern Sudan.
Folkomröstningen i januari, som hölls i enlighet med det övergripande fredsavtalet, utgjorde södra Sudans sista etapp på vägen mot självständighet från norra Sudan.
leg (även: bottom, die, foot, heel, pad, plinth)
leg (även: shank)
2. "furniture"
leg
volume_up
ben {neut.} (möbel)
It needs an economic leg and a political leg.
Den behöver ett ekonomiskt ben och ett politiskt ben.
One leg of the tripod is the copyright legislation that has already been adopted by Parliament.
Ett av tripodens ben är den lagstiftning om upphovsrätt som redan har antagits av parlamentet.
That's another leg I have for, like, tennis and softball.
Det är ett annat ben jag har, för till exempel tennis och softball.
3. gastronomi
4. sjöfart
5. sport
6. "cricket", sport
leg
volume_up
legsida {utr.} (kricket)
SV

leg {neutrum} [förkortning]

volume_up
1. "legitimation", vardagligt
volume_up
ID {substantiv} [förk.]
Exempelvis, du kommer till vallokalen, och en valarbetare ber om att få se ditt leg innan de ger dig röstsedeln och ber dig gå in i röstbåset för att fylla i din röst.
So for example, you come to the polling station, and a poll station worker asks for your ID before giving you a ballot form and asking you to go into a voting booth to fill out your vote.

Användningsexempel för "leg" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAnd at about 85 meters of my 100 meters sprint, in all my glory, I came out of my leg.
Så vid ungefär 85 meter av mitt 100-meterslopp, i all min ära, halkade jag ut ur benet.
EnglishMr President, my leg gets tired easily so I have to sit down every now and again.
Herr talman! Jag har ett ben som tröttnar emellanåt, så därför sätter jag mig ner då och då.
EnglishWe do not have a legal leg to stand on to enforce this assent from the Council.
Vi har inget rättsligt stöd för att avtvinga rådet detta bifall.
EnglishAnd sometimes he assists that with his hands, sometimes even with the leg.
Och ibland hjälper han till med händerna, och ibland även med benen.
EnglishThey carry out this work, and without legislation they have no leg to stand on.
De utför det arbetet, och de har ingenting att stödja sig på om det inte finns någon lagstiftning.
EnglishI've had to deal with that sort of thing ever since me leg was chewed off by the Lachrymose leeches.
Jag har fått stå ut med sånt sen iglarna i Tårfyllda Sjön tuggade av mig benet.
EnglishMy fear is that the labelling in question will be like a plaster on a wooden leg.
Jag är rädd att denna märkning bara är av kosmetisk natur.
EnglishI suppose it does not hurt so much to chew off your own leg if you are caught in one of those.
Jag antar att det inte gör lika ont att gnaga av sig sitt eget ben om man fångas i en sådan.
EnglishEwa went with a broken leg on a business trip to another EU country.
Ewa, som brutit benet, åkte på affärsresa till ett annat EU-land.
EnglishSo there is still no commitment to abolish the cruel, leg-hold traps.
Så det har fortfarande inte gjorts några åtaganden om att de grymma saxfällorna skall avskaffas.
EnglishOne leg of the tripod is the copyright legislation that has already been adopted by Parliament.
Ett av tripodens ben är den lagstiftning om upphovsrätt som redan har antagits av parlamentet.
EnglishDoes it mean that if you are selling Chippendale chairs they are quoted as price per leg, for example?
Innebär det att om man säljer Chippendalestolar erbjuds de t.ex. i form av pris per ben?
EnglishSure, I get the good parking spots, but who could love a man with one leg and a face like a hen's arse?
Jag må få bra parkeringsplatser, men vem kan älska en enbent man med nuna som en hönsröv?
EnglishWell, all the chocolate chips are put in by hand and that's really hard on the back and the leg muscles.
Chokladbitarna sätts i för hand och det sliter på rygg - och benmuskler.
EnglishProfessor Aghajari, who lost his right leg during the Iran-Iraq War, needs medical attention.
Professor Aghajari förlorade sitt högra ben under kriget mellan Iran och Irak och behöver läkarvård.
EnglishThat's another leg I have for, like, tennis and softball.
Det är ett annat ben jag har, för till exempel tennis och softball.
EnglishIt also needs a cultural leg which must be equally strong.
Den behöver också ett kulturellt ben som måste vara lika starkt.
EnglishIf you could make a contribution to this in the next few months, this would be a useful leg up.
Om ni skulle kunna bidra till detta under de kommande månaderna skulle det vara en fin hjälp på traven.
EnglishHe put a dodo leg bones on a scanner with a ruler.
Den här killen -- jag älskar den här killen! Han satte skelett från ett dodo-ben i en scanner -- tillsammans med en linjal.
EnglishOtherwise, I should have been at home with my leg in plaster.
Annars hade jag legat hemma med mitt ben i ett paket.

"legal gambling" på svenska

legal gambling
Swedish
  • lagligt spelande
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"legal guarantees" på svenska

legal guarantees
Swedish
  • rättsliga garantier
Mera chevron_right

"legal guardian" på svenska

legal guardian
Swedish
  • förmyndare
  • vårdnadshavare
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "leg":

leg