"leftover" - Svensk översättning

EN

"leftover" på svenska

volume_up
leftover {substantiv}
EN

leftover {substantiv}

volume_up
leftover (även: remnant, survival)
Madam President, the common agricultural policy is a leftover from the 20th century.
Den gemensamma jordbrukspolitiken är en kvarleva från 1900-talet.
The agenda for the IGC in 2000 must list more items than the three leftovers from Amsterdam.
Regeringskonferensen år 2000 måste innehålla fler frågor än de tre kvarlevorna från Amsterdam.

Användningsexempel för "leftover" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMadam President, the common agricultural policy is a leftover from the 20th century.
(EN) Fru talman! Den gemensamma jordbrukspolitiken är en kvarleva från 1900-talet.
EnglishI should also like to draw attention to a number of source measures, particularly near hospitals, and to leftover medicines.
Jag skulle dessutom vilja uppmärksamma ett antal åtgärder vid källan, särskilt nära sjukhus, och läkemedel som har blivit över.
EnglishIt begs the question how seriously we take ourselves if, every year, we need to look for any left-over funding in order to clean up the nuclear legacy.
På hur stort allvar tar vi oss själva om vi varje år måste leta efter överblivna sparbössor för att städa upp ett kärnkraftsarv?
EnglishIt begs the question how seriously we take ourselves if, every year, we need to look for any left-over funding in order to clean up the nuclear legacy.
Det föreslagna alternativet, nämligen användande av budgetposter som inte använts under året, vittnar dock om dålig insikt i budgetdisciplinen.
EnglishMr President, I would like to thank Mr Piecyk for a good report and a resolution which is a leftover from our resolution on trans-European networks.
Herr ordförande! Jag vill säga tack till min kollega Piecyk för ett bra betänkande och en resolution som är ett arv från vår resolution om transeuropeiska nät.
EnglishWhy did we need to scrape together the necessary amount from left-over money instead of everyone bearing the costs of investment as well as the profit?
Varför var vi tvungna att skrapa ihop det nödvändiga beloppet från överblivna pengar istället för att alla fick bära investeringskostnaderna och också dra nytta av vinsten?
EnglishWith regard to the three "left-over" questions, do we think today that we are in a position to answer the question to which the Amsterdam Summit could not find a solution?
När det gäller de tre frågorna left over, är det så att vi i dag anser oss ha förmågan att svara på den fråga som man inte lyckades besvara vid toppmötet i Amsterdam?
EnglishWith regard to the three " left-over " questions, do we think today that we are in a position to answer the question to which the Amsterdam Summit could not find a solution?
När det gäller de tre frågorna left over, är det så att vi i dag anser oss ha förmågan att svara på den fråga som man inte lyckades besvara vid toppmötet i Amsterdam?
EnglishWhere Europe is concerned, these matters are, as we all know, regulated by the revised Treaty of Brussels under the so-called 'left-over ' functions of the Western European Union.
När det gäller Europa regleras dessa frågor som bekant i det reviderade Brysselfördraget, inom ramen för de så kallade återstående funktionerna i Västeuropeiska unionen.
EnglishIt has done so, in particular, on a point Mr Gama mentioned, the fourth Amsterdam 'leftover ', and I hope the 'enhanced cooperations ' will allow us to move on.
Så var exempelvis fallet när det gäller en punkt som Gama pekade på, nämligen den fjärde " left over " -punkten, och jag hoppas att det inte kommer att stanna där, tack vare de närmare samarbetena.
EnglishThe aim should be that Parliament and the Council agree on priorities concerning the use of left-over margins, and that a procedure should be agreed in order to make any changes to these principles.
Ur budgetutskottets synvinkel ser jag det därför som viktigt att kommissionen gör upp en riktgivande uppskattning av sannolika kommande finansieringsbehov, vilken sträcker sig över flera år.

Synonymer (engelska) till "leftover":

leftover