"leftist" - Svensk översättning

EN

"leftist" på svenska

volume_up
leftist {substantiv}
EN

leftist {substantiv}

volume_up
Mr Barroso, in a belated echo of his Trotskyist, his Maoist past, speaks like a true leftist.
Barroso talar, i ett senkommet eko av sitt trotskistiska, maoistiska förflutna, som en sann vänsteranhängare.
The resolution ignores the repression of workers, trade unionists and leftist forces in Turkey, and of the Turkish people.
I resolutionen förtigs också att arbetstagare, fackföreningsmedlemmar och vänsteranhängare i Turkiet förtrycks, liksom det turkiska folket.
In addition, it is silent about the repression of workers, trade unionists and leftist forces in Turkey, as well as of the Kurdish minority.
I resolutionen förtigs också att arbetstagare, fackföreningsmedlemmar och vänsteranhängare i Turkiet förtrycks, liksom den kurdiska minoriteten.

Användningsexempel för "leftist" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn this respect, he is no different from his fellow leftist Hugo Chávez of Venezuela.
I det här avseendet skiljer han sig inte det minsta från sin vänsterkollega Hugo Chávez i Venezuela.
EnglishIt is too leftist and federalist for most Conservatives.
Den är alltför vänsterorienterad och federalistisk för de flesta konservativa.
EnglishNow we need a resurrection of leftist thinking in Europe.
Nu behövs det i Europa en uppståndelse av det vänsterorienterade tänkesättet.
EnglishMr Barroso, in a belated echo of his Trotskyist, his Maoist past, speaks like a true leftist.
Barroso talar, i ett senkommet eko av sitt trotskistiska, maoistiska förflutna, som en sann vänsteranhängare.
EnglishWe are fully aware of the state and condition your countries were in after years of an oppressive leftist regime.
Trots all kritik som yttrades var det ingen som ifrågasatte att Rumänien och Bulgarien tillhör den europeiska familjen.
EnglishWe are fully aware of the state and condition your countries were in after years of an oppressive leftist regime.
Vi är fullständigt medvetna om tillståndet och situationen i era länder efter åratal av förtryck under en vänsterdiktatur.
EnglishThis is a typical leftist method of solving crime problems - by banning everything and everyone and, what is more, for 30 years.
Detta är en typisk vänstermetod att lösa brottsproblem - genom att förbjuda allt och alla och dessutom i 30 år.
EnglishThis leftist irresponsibility serves only to increase suspicions and resistance to a natural fundamental right.
Denna vänsterinriktade oansvarighet tjänar bara till att öka misstroendet och motståndet mot en grundläggande naturlig rättighet.
EnglishI have nothing against environmental friendliness, but these days the environment has been rendered unaffordable by leftist politicians.
Jag har inget emot miljövänlighet. Men för närvarande har vänsterpolitiker sett till att miljön kostar för mycket.
EnglishThe resolution ignores the repression of workers, trade unionists and leftist forces in Turkey, and of the Turkish people.
I resolutionen förtigs också att arbetstagare, fackföreningsmedlemmar och vänsteranhängare i Turkiet förtrycks, liksom det turkiska folket.
EnglishIn addition, it is silent about the repression of workers, trade unionists and leftist forces in Turkey, as well as of the Kurdish minority.
I resolutionen förtigs också att arbetstagare, fackföreningsmedlemmar och vänsteranhängare i Turkiet förtrycks, liksom den kurdiska minoriteten.
EnglishIn case we have not known it so far, we can now learn the fact that a dictatorship – be it rightist or leftist – does not allow compromises.
Om vi nu inte visste det innan så kan vi lära oss att en diktatur – det må vara en höger- eller vänsterdiktatur – inte medger några kompromisser.
EnglishWe need to put an end to these leftist refrains that do not do anything to help people who are being discriminated against, who are on the contrary stigmatised by them.
Vi måste få stopp på dessa vänstervridna refränger som inte alls hjälper de människor som diskrimineras utan tvärtom stigmatiserar dem.
EnglishMr Wilders is being persecuted by the leftist elite because he warns the Netherlands, Europe and the world about a fascist ideology that goes by the name of Islam.
Geert Wilders åtalas av vänstereliten eftersom han varnar Nederländerna, Europa och världen för en fascistisk ideologi som går under namnet islam.
EnglishThey often give more money and influence to organisations controlled by leftist ideology and opposition to free trade than to the really poor in underdeveloped countries.
Ofta ger de mer pengar och inflytande till organisationer som styrs av vänsterideal och frihandelsmotstånd än till de riktigt fattiga i underutvecklade länder.

"leftist guerrillas" på svenska

leftist guerrillas
Swedish
  • vänstergerillan
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "leftist":

leftist