"left winger" - Svensk översättning

EN

"left winger" på svenska

EN

left winger {substantiv}

volume_up
1. sport
left winger (även: left wing)

Användningsexempel för "left winger" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAs a left-winger, please convey that message to the Greek Cypriots as well.
Jag ber er att, som vänsteranhängare, förmedla detta budskap även till grekcyprioterna.
EnglishHe was, if you like, a left-winger in the broad sense of the term. But he would never have been given a job in public television.
Han var, om man så vill, vänsterman i större bemärkelse, Han hade aldrig anställts av ett allmänt TV-bolag.
EnglishThe perpetrator here is, of course, the Turkish regime which, a priori, sees every left-winger, every Communist and every Kurd as a terrorist, whom it then tries to eliminate.
Gärningsmännen är naturligtvis den turkiska regimen, vilken anser varje vänstersympatisör, varje kommunist och varje kurd vara en förmodad terrorist och försöker att tillintetgöra honom.

Liknande översättningar för "left winger" på svenska

winger substantiv
Swedish
left substantiv
left adverb
left verb
left adjektiv
Swedish
right winger substantiv
left back substantiv
left hand substantiv
left wing substantiv
left out adjektiv
Swedish
left behind adjektiv
left and right