"left out" - Svensk översättning

EN

"left out" på svenska

EN

left out {adjektiv}

volume_up
left out (även: omitted)
AB: I think you left out the number 3? That's three.
Jag tror att du utelämnade siffran 3? ~~~ Det var tre.

Användningsexempel för "left out" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is simple: when there is nothing left to be shared out, we will get nothing.
Det är enkelt: när det inte finns något kvar att dela ut så får vi ingenting.
EnglishI am disappointed that equal opportunities were left out of the President's speech.
Jag är besviken över att lika möjligheter inte fanns med i presidentens tal.
English(Laughter) One digit at a time, I shall try and determine the digit you've left out.
(skratt) En siffra i taget, så ska jag försöka lista ut vilken siffra ni utelämnat.
EnglishEven if you left our galaxy out, you would not get a hundred billion other galaxies.
Även om man utelämnar vår galax får man inte hundra miljarder andra galaxer.
EnglishIt is pushed into the background and left out of the real notion of growth.
Jag vill också gärna veta vad ordförandeskapet har för avsikter i den frågan.
EnglishI therefore propose that God and price stability are left out of all this.
Därför föreslår jag att vi lämnar Gud och prisstabiliteten utanför allt detta.
EnglishIt is pushed into the background and left out of the real notion of growth.
Den ställs i skymundan och förs inte på tal när själva tillväxten avhandlas.
EnglishThis is why I do not want young people to be left out of this Europe 2020 strategy.
Därför vill jag inte att ungdomarna ska lämnas utanför strategin EU 2020.
EnglishI am not happy with the fact that ships weighing 600 to 3000 tonnes have been left out.
Jag är inte nöjd med att fartyg på 600 till 3 000 ton undantas från helheten.
EnglishPortugal must not be left out of the system of trans-European rail transport networks.
Portugal får inte ställas utanför systemet med transeuropeiska järnvägstransportnät.
EnglishI do this to explain why certain things have been left out of the proposal.
Jag gör detta i syfte att förklara varför man i förslaget har utelämnat vissa frågor.
EnglishLet us note, however, that translation into braille must not be left out.
Vi bör också tänka på att översättning till punktskrift inte får utelämnas.
EnglishThis is normally built into an amendment, but for some reason it got left out.
Detta brukar läggas till i ett ändringsförslag, men av någon anledning utelämnades det här.
EnglishThis is an important issue that is often left out when we are talking about driving.
Detta är en viktig fråga som ofta utelämnas när vi talar om bilkörning.
EnglishIt therefore becomes a debate in which energy is left out of the real negotiations.
Det blir alltså en diskussion där energifrågorna hålls utanför de faktiska förhandlingarna.
EnglishOnly three countries are left out of this: Luxembourg, Finland ... and France.
Bara tre länder står utanför: Luxemburg, Finland... och Frankrike.
EnglishNo one is left out; there are clear references to women, for example.
Det utesluter inte någon ur begreppet alla; kvinnor är exempelvis tydligt inkluderade.
EnglishOnly three countries are left out of this: Luxembourg, Finland... and France.
Bara tre länder står utanför: Luxemburg, Finland... och Frankrike.
EnglishAs a result, several small European Union states are left out of the regulation zone.
Följden är att flera små EU-stater lämnas utanför regleringsområdet.
EnglishWe cannot understand why our institution should be left out of such an important area.
Vi skulle inte kunna förstå att vår institution skulle marginaliseras i en så viktig fråga.

Liknande översättningar för "left out" på svenska

left substantiv
left adverb
left verb
left adjektiv
Swedish
out adverb
out adjektiv