"left behind" - Svensk översättning

EN

"left behind" på svenska

EN

left behind {adjektiv}

volume_up
left behind

Användningsexempel för "left behind" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI met one Vice-President running down to get his card as he had left it behind.
Jag mötte en vice talman som sprang för att hämta sitt kort, som han hade glömt.
EnglishWe are in danger of being left behind as a semi-detached part of the Union.
Vi riskerar att hamna på efterkälken som en till hälften avskuren del av unionen.
EnglishThe carbon footprint left behind by this form of global trading is colossal.
Koldioxidspåren som denna form av global handel lämnar bakom sig förskräcker.
EnglishThe one I didn't own, the one I left behind, is not as good as I thought."
Den jag inte äger, den jag lämnade bakom mig, är inte så bra som jag trodde."
EnglishI get the impression that it has been left behind in a drawer somewhere.
Jag får ett intryck av att det har lämnats kvar i en skrivbordslåda någonstans.
EnglishThe children left behind are at risk of losing care and parental attention.
De barn som lämnas kvar riskerar att lida brist på omvårdnad och föräldrarnas omsorg.
EnglishThis laxness is paid for in human life and the tears of those left behind.
Priset för denna ohörsamhet betalas med människoliv och de anhörigas tårar.
EnglishIn other words, actual consideration for those who are left behind.
Det handlar med andra ord om verklig omtanke om dem som fortfarande är i livet.
EnglishHow much stuff goes through your life, how much waste is left behind you.
Hur mycket grejer som passerar igenom ditt liv, hur mycket avfall som lämnas bakom dig.
EnglishThe additional EUR 1 billion will make sure that developing countries are not left behind.
En miljard euro extra kommer att göra att utvecklingsländerna inte lämnas åt sitt öde.
EnglishCountries that rely on cotton, bananas and sugar were also left behind, clearly disappointed.
Länder som är beroende av bomull, bananer och socker glömdes bort, tydligt missnöjda.
EnglishBut these are really ideological arguments which, I hope, we have now left far behind.
Men, det är snarare ideologiska kontroverser som vi förhoppningsvis kanske nu har bakom oss.
EnglishThey have been given a guarantee that they will fly and they are left behind.
Han har fått garantier för att kunna flyga, men lämnas ändå kvar.
EnglishIt is central to the package and too important to be left behind.
Det är centralt för paketet och alltför viktigt för att lämnas vid sidan av.
EnglishCould this be a case, perhaps, of misplaced guilt in respect of the candidates left behind?
Är det kanske fråga om en opassande skuldkänsla gentemot de kandidatländer som blir efter?
EnglishIt is not acceptable that the few should get all the benefit while many others are left behind.
Det är oacceptabelt att ett fåtal får alla fördelar medan många andra lämnas i sticket.
EnglishBut the Indus people also left behind artifacts with writing on them.
Men Indusfolket efterlämnade också föremål med saker skrivna på sig.
EnglishIt has been practically my only hobby since football left me behind.
Detta är praktiskt taget min enda hobby sedan jag lämnade fotbollen.
EnglishWe cannot allow ourselves, the European Union, to be left behind in discord and indecision.
Vi kan inte tillåta oss i EU att hamna på efterkälken på grund av oenighet och obeslutsamhet.
EnglishOur institution cannot be left behind everybody else in this field.
Vår institution kan inte lämnas utanför alla andra på detta område.

Liknande översättningar för "left behind" på svenska

left substantiv
left adverb
left verb
left adjektiv
Swedish
behind adverb
behind substantiv
behind preposition
Swedish