"leeway" - Svensk översättning

EN

"leeway" på svenska

volume_up
leeway {substantiv}
EN

leeway {substantiv}

volume_up
leeway (även: clearance, latitude, scope)
Where they provide some leeway, the Commission will use that for the benefit of Madeira.
Kommissionen kommer att utnyttja det eventuella spelrum som finns för att hjälpa Madeira.
We need to be very careful about the kind of power and leeway we give to scientists.
Vi måste vara väldigt försiktiga med vad för slags makt och spelrum vi ger forskarna.
Finally, I hope that the Commission will have as much leeway as possible in research policy.
Till sist önskar jag mig att kommissionen skall ha så stort spelrum som möjligt i forskningspolitiken.
leeway (även: deviation)

Användningsexempel för "leeway" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe need to be very careful about the kind of power and leeway we give to scientists.
Vi måste vara väldigt försiktiga med vad för slags makt och spelrum vi ger forskarna.
EnglishIt is therefore a good idea to leave some leeway for the Member States in this regulation.
Därför är det bra att lämna utrymme för medlemsstaterna i den här förordningen.
EnglishLet us give them longer transitional periods, more leeway, greater freedom.
Låt oss ge dem längre övergångsordningar, dvs. lösare tyglar och därmed större frihet.
EnglishI had wanted more leeway, especially on the point of self-handling.
Framför allt när det gäller egenhanteringen hade jag velat ha lite mer utrymme.
EnglishWhere they provide some leeway, the Commission will use that for the benefit of Madeira.
Kommissionen kommer att utnyttja det eventuella spelrum som finns för att hjälpa Madeira.
EnglishEven the financial leeway available impacts on the policy to be adopted.
Till och med det tillgängliga ekonomiska spelutrymmet påverkar den politik som skall antas.
EnglishIn order to achieve this, they must be given the necessary leeway.
Framför allt medlemsstaterna har till uppgift att föra en bra politik.
EnglishWe believe extra leeway should be created for the months ahead.
Vi tycker att det måste skapas extra utrymme under de närmaste månaderna.
EnglishIt is the governments of the Member States who have restricted the amount of leeway to this degree.
Det är medlemsstaternas regeringar som har gjort spelrummet så begränsat.
EnglishWe should give some leeway to allow for Serbia to make that transition and that progress.
Vi bör erbjuda Serbien ett visst mått av utrymme för att kunna genomgå denna förvandling och process.
EnglishThe managers of units and institutions must be given a certain amount of leeway in administration.
Cheferna för enheterna och organen bör ha en viss rörelsefrihet beträffande administrationen.
EnglishThis period should in fact allow sufficient leeway for the ECJ to hand down a clarificatory ruling.
Denna period bör egentligen ge tillräckligt utrymme för att reda ut saken inom EG-domstolen.
EnglishThe euro is strong against the dollar and there will be very little leeway.
Euron står högt i kurs i förhållande till dollarn, och det kommer att finnas ett mycket begränsat utrymme.
EnglishThis means that Member States have enough leeway to retain their existing successful systems.
Det innebär att medlemsstaterna har tillräcklig frihet att behålla sina befintliga fungerande system.
EnglishFinally, I hope that the Commission will have as much leeway as possible in research policy.
Till sist önskar jag mig att kommissionen skall ha så stort spelrum som möjligt i forskningspolitiken.
EnglishIf we approve this budget, there will not be the slightest leeway left in the 2001 budget.
Om vi godkänner den här budgeten så finns det dock inte minsta lilla utrymme över i budgeten för år 2001.
EnglishThe lack of balance may result in tensions which risk giving your team less leeway if things go wrong.
Obalansen kan ge spänningar som riskerar att ge ert team mindre marginaler för misslyckanden.
EnglishAt the moment, everything is about discipline and economic growth without any leeway for different opinions.
Just nu handlar allt om disciplin och ekonomisk tillväxt, utan utrymme för andra åsikter.
EnglishInstead, there is a need for public, internal supervision and for more leeway when it comes to sacking people.
Det behövs i stället en offentlig intern kontroll och bättre möjligheter att avskeda folk.
EnglishInstead, there is a need for public, internal supervision and for more leeway when it comes to sacking people.
Det behövs i stället en ordentlig intern kontroll och bättre möjligheter att avskeda folk.

Synonymer (engelska) till "leeway":

leeway