EN

leds {pluralis}

volume_up
1. elektronik
LEDs are smaller, they're cheaper, they're longer lasting, they're more efficient.
Lysdioder är mindre, billigare, varar längre, de är mer effektiva.
The next thing is to use lighting based on LEDs, which are energy-saving and long-lasting.
Nästa sak är att använda belysning baserad på lysdioder, som är energibesparande och räcker länge.
It achieves this by rotating LEDs about two axes.
Dessa block representerar lysdioder.

Användningsexempel för "leds" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLEDs are smaller, they're cheaper, they're longer lasting, they're more efficient.
Lysdioder är mindre, billigare, varar längre, de är mer effektiva.
EnglishThe next thing is to use lighting based on LEDs, which are energy-saving and long-lasting.
Nästa sak är att använda belysning baserad på lysdioder, som är energibesparande och räcker länge.
English. ~~~ These blocks represent LEDs.
Som ni kan se när disken roterar kring denna axeln kommer det att skapa en skiva av ljus som vi kan kontrollera.
EnglishIt achieves this by rotating LEDs about two axes.
EnglishAnd so we can control that with micro-controllers and create a fully volumetric, three-dimensional display with just 256 LEDs.
Och vi kan kontrollera detta med mikrokontroller och skapa i full volym, en tredimensionel display med endast 256 lysdioder.
EnglishI've got a little video to show you, but keep in mind that this is with no electronic control, and this is also with only four LEDs.
Jag har en liten video att visa er, men kom ihåg att detta är utan elektronisk kontroll, och det är även med endast fyra lysdioder.
EnglishWe can use LEDs.
EnglishThe actuators were hived off to a private company and he also left off light emission in LEDs after he got an article published in Nature.
Aktuatorerna, ställdonen, knoppades av i ett företag och ljusemissionen i lysdioder lämnade han också efter att ha fått in en artikel i Nature.
EnglishIn 2007, due to our European Framework Programme on Research, we delivered the OLEDs - the organic LEDs - with a supplementary efficiency of 50% on the LEDs.
Tack vare europeiska ramprogrammet för forskning kunde vi 2007 leverera den organiska lysdioden (OLED), som är 50 procent effektivare än lysdioden.
EnglishAnd this speed, combined with today's high-performance micro-controllers, allows us to actually simulate, in this piece, over 17,000 LEDs -- using just 64.
Och denna hastighet, kombinerad med dagens höghastighets mikrochip tillåter oss att faktiskt simulera, i denna delen, över 17,000 lysdioder -- bara genom att använda 64.
EnglishThe general aim must be to promote the use of technology that consumes less energy; for example, the use of glow bulbs in equipment should always be avoided when they can be replaced with LEDs.
Vårt huvudsakliga mål måste vara att befrämja energisnål teknik. Glödlampor i apparater bör till exempel alltid då det är möjligt ersättas med lysdioder.