EN

lecturer {substantiv}

volume_up
1. utbildning
Senior Lecturer 1999, Deputy Head of Department since 2006, Linköping University.
Universitetslektor 1999, proprefekt sedan 2006 vid LiU Norrköping.
Chair in Education Eva Alerby , Senior Lecturer Tel: 0920-491506
Ämnesföreträdare i Pedagogik Eva Alerby, universitetslektor tel: 0920-491506  
Karl is a senior lecturer and involved in several of the LTU programs in Skellefteå.
Karl är universitetslektor och inblandad i flera av LTUs utbildningar i Skellefteå.
On 19-22 October, Asa Engstrom invited as a lecturer at the Congress Acute Cardiac Congress 2012 in Istanbul, Turkey.
Den 19-22 oktober var Åsa Engström inbjuden som föreläsare på kongressen Acute Cardiac Congress 2012 i Istanbul, Turkiet.
Subject: Misapplication of the Acquired Rights Directive with respect to British lecturers
Angående: Oriktig tillämpning av direktivet om arbetstagarskydd vid överlåtelse av företag med avseende på brittiska föreläsare
Various elements of interdisciplinary research are presented by internal (from the Energy Systems Programme) and outside lecturers.
Olika delar av tvärvetenskaplig forskning presenteras av interna (från Program Energisystem) och externa föreläsare.
Idag arbetar de som adjunkter på ämnet.
It helped me to go on and take several degrees and eventually become a university lecturer.
Detta sporrade mig att fortsätta och ta flera betyg och så småningom bli universitetslärare.
Under Italian law, you do not become a university lecturer automatically by virtue of experience, you have to pass a public examination.
Enligt de italienska reglerna blir man inte universitetslärare ope legis, man gör ett offentligt prov.
Students and university lecturers have taken their concerns to the streets of London, and whilst I deplore the actions of a few, I applaud the many.
Studenter och universitetslärare har tagit med sig sina bekymmer till gatorna i London, och samtidigt som jag beklagar några fås handlingar applåderar jag flertalet.

Användningsexempel för "lecturer" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishKarl is a senior lecturer and involved in several of the LTU programs in Skellefteå.
Karl är universitetslektor och inblandad i flera av LTUs utbildningar i Skellefteå.
EnglishLecturer Ingemar Andersson Svante Edzen Lars Furberg Harriet Nilsson
Universitetsadjunkt Ingemar Andersson Svante Edzen Lars Furberg Harriet Nilsson
EnglishHead of the Division of Innovation and Design, PhD, Senior Lecturer
Avdelningschef på Avdelningen för Innovation och design PHD, Universitetslektor
EnglishSenior Lecturer 1999, Deputy Head of Department since 2006, Linköping University.
Universitetslektor 1999, proprefekt sedan 2006 vid LiU Norrköping.
EnglishThis years winner is Ulrika Bergmark, Lecturer in Education, Luleå University of Technology.
Årets vinnare är Ulrika Bergmark, lektor i pedagogik, vid Luleå tekniska universitet.
EnglishChair in Education Eva Alerby , Senior Lecturer Tel: 0920-491506
Ämnesföreträdare i Pedagogik Eva Alerby, universitetslektor tel: 0920-491506  
EnglishIt helped me to go on and take several degrees and eventually become a university lecturer.
Detta sporrade mig att fortsätta och ta flera betyg och så småningom bli universitetslärare.
EnglishSenior Lecturer and Research Group Leader, Södertörn University, 2009-2011.
Lektor och forskningsledare, Södertörns högskola, 2009–2011.
EnglishA senior lecturer is a teacher who has taken a Doctor’s degree or has equivalent academic competence.
Lärare som har doktorerat (disputerat) eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.
EnglishOne newspaper headline from the United Arab Emirates reads: “First Female Lecturer in the Emirates”.
En tidningsrubrik från Förenade Arabemiraten lyder »First Female Lecturer in the Emirates«.
EnglishThis week talked Charlotta Söderberg, senior lecturer in political science,
I veckan medverkade Charlotta Söderberg, universitetslektor i statsvetenskap, i Insticket på 24Norrbotten.
EnglishSenior Lecturer Jerry Blomberg Kristina Ek Olle Hage Bo Jonsson
Universitetslektor Jerry Blomberg Kristina Ek Olle Hage Bo Jonsson
EnglishAppointments as Lecturer at the University of Copenhagen 1990-1993.
dr i Nya testamentets exegetik (1989) vid Lunds universitet.
EnglishDirector Peter Jeppsson +46 70544 71 51 Senior lecturer Jan van Deventer +46 70679 13 36  
Centrumföreståndare Peter Jeppsson 070 - 544 71 51 Universitetslektor Jan van Deventer 070 - 679 13 36  
EnglishSenior Lecturer Anita Gärling Rickard Nilsson Tore Ärlemalm
Universitetslektor Anita Gärling Rickard Nilsson Tore Ärlemalm
EnglishLecturer, Assistant Håkan Fredriksson Jonas Gustafsson
Universitetslektor, biträdande  Håkan Fredriksson Jonas Gustafsson
EnglishSenior Lecturer in Social Anthropology Linköping University, 2009
Postdok vid tema Barn, Linköpings universitet (2012)
EnglishSenior Lecturer, Operations Management, 2004.
Universitetslektor 2001–2010 vid LiU, docent i produktionsekonomi 2004.
EnglishListen to the intervju at P4 Norrbotten with Carina Karlsson, lecturer at the Programme in Occupational Therapy.
Lyssna på P4 Norrbottens intervju med Carina Karlsson, lärare på arbetsterapeutprogrammet LTU.
EnglishA teacher may also become a senior lecturer on the basis of professional experience of importance for the subject in question.
En lärare kan också bli lektor utifrån yrkesskicklighet som har betydelse för ämnet.