"Lebanese" - Svensk översättning

EN

"Lebanese" på svenska

volume_up
Lebanese {substantiv}
EN

Lebanese {adjektiv}

volume_up
We want to see an independent, democratic Lebanese state.
Vi vill se en oberoende demokratisk libanesisk stat.
The resumption of the Syrian and Lebanese problem is an important factor.
Återupptagandet av det syriska och libanesiska problemet är en viktig detalj.
The Lebanese authorities, for their part, remain silent.
Vad beträffar de libanesiska myndigheterna fortsätter de att tiga.

Användningsexempel för "Lebanese" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe must support the Lebanese people and we must support the Lebanese democrats.
Vi måste stödja det libanesiska folket och vi måste stödja de libanesiska demokraterna.
EnglishWe would encourage the Lebanese Government to take robust action in this field.
Vi uppmuntrar den libanesiska regeringen att vidta kraftfulla åtgärder på detta område.
EnglishCouncil and Commission, what solution will Europe supply to this Lebanese dilemma?
Rådet och kommissionen! Vilken lösning kommer EU att finna på detta libanesiska dilemma?
EnglishThe resumption of the Syrian and Lebanese problem is an important factor.
Återupptagandet av det syriska och libanesiska problemet är en viktig detalj.
EnglishIt does not matter if this means massacre, even the physical massacre, of the Lebanese.
Det spelar ingen roll att detta innebär en massaker - även fysiskt - på libaneserna.
EnglishThe same also applied to the recent exchange of prisoners on the Lebanese border.
Detsamma gäller också det nyligen genomförda utbytet av fångar vid den libanesiska gränsen.
EnglishHowever, we are concerned because of the long-term paralysis of the Lebanese institutions.
Vi är dock oroade av de libanesiska institutionernas långvariga handlingsförlamning.
EnglishIt is certainly not for the European Union to interfere in Lebanese internal affairs.
Det är verkligen inte Europeiska unionens uppgift att blanda sig i Libanons inrikesfrågor.
EnglishThe Lebanese conflict is taking place near us, practically on our doorstep.
Konflikten i Libanon äger rum nära oss, praktiskt taget inpå knutarna.
EnglishThe free-trade area will bring about profound changes to Lebanese commerce.
Frihandelsområdet kommer att medföra djupgående förändringar för det libanesiska affärslivet.
EnglishMost of the Lebanese would not either, but reality is different.
De flesta libaneser skulle inte heller göra det, men verkligheten ser annorlunda ut.
EnglishHow does the Commission assess recent restrictions on Lebanese media?
Hur ser kommissionen på de restriktioner för libanesiska medier som införts på senare tid?
EnglishShould we or should we not ask the Syrians to refrain from all interference in Lebanese affairs?
Bör de i grunden demokratisera sitt samhälle och släppa ut aktivister ur fängelserna?
EnglishWe must also demonstrate our support for the Lebanese seeking the truth behind political murders.
Vi måste också visa vårt stöd för de libaneser som söker sanningen bakom politiska mord.
EnglishThe Lebanese population must also feel the tangible benefits of the cessation of hostilities.
Libanons befolkning måste även få erfara de märkbara fördelarna av att fientligheterna upphör.
EnglishThe Lebanese army should have the monopoly on military activity and control its territory.
Den libanesiska armén bör ha monopol på den militära verksamheten och kontrollera sitt territorium.
EnglishHezbollah effectively prevents the Lebanese Government from exercising its full sovereignty.
Hizbollah hindrar i praktiken den libanesiska regeringen från att utöva sin suveränitet fullt ut.
EnglishThis airport is closed today to all international flights by order of the Lebanese government.
Flygplatsen är idag stängd för all internationell trafik beordrat av den libanesiska regeringen.
EnglishThey were taken by the Lebanese authorities to detention centres.
Deåtföljdes av de libanesiska styrkorna till interneringscentren.
EnglishThe Lebanese journalist Hazem Saghieh made this point recently.
Den libanesiske journalisten Hazem Saghieh påpekade nyligen detta.