EN

leaving {gerundium}

volume_up
leaving
I am leaving early and you are also leaving early because you are going to campaign.
Jag lämnar tidigare och det gör ni med, eftersom ni ska förbereda er inför valet.
We should prevent people leaving the education system with no qualifications.
Vi måste förhindra att människor lämnar utbildningssystemet utan någon examen.
The problem is that the Commission is leaving these issues to be decided at national level.
Problemet är ju att kommissionen lämnar dessa frågor för nationella beslut.

Användningsexempel för "leaving" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe should prevent people leaving the education system with no qualifications.
Vi måste förhindra att människor lämnar utbildningssystemet utan någon examen.
EnglishI am leaving early and you are also leaving early because you are going to campaign.
Jag lämnar tidigare och det gör ni med, eftersom ni ska förbereda er inför valet.
EnglishFor these, you will have to check with your insurer before leaving the country.
I dessa fall måste du höra med ditt försäkringsbolag innan du åker hemifrån.
EnglishThe Herald of Free enterprise sank within twenty-two minutes of leaving Zeebrugge.
Herald of Free Enterprise sjönk 22 minuter efter det att hon avgått från Zeebrugge.
EnglishThat does not mean money leaving the region: oh no, it means money being spent.
Det innebär inte att pengarna lämnar regionen: nej, det innebär att pengarna används.
EnglishPut simply, we are leaving the era of cheap oil, and cheap energy in general.
Enkelt uttryckt så är det slut med billig olja, och billig energi över huvud taget.
EnglishAnd leaving the door open is the worst mistake any employee can make because...?
Att lämna dörren öppen är det värsta misstag nån anställd kan göra, för...
EnglishFarmers are leaving this occupation as the work is hard and income is too low.
Lantbrukarna överger verksamheten eftersom arbetet är hårt och inkomsten alltför låg.
EnglishI am indeed leaving for Moscow, where the Summit is due to start tomorrow evening.
Jag skall just resa till Moskva, där toppmötet kommer att äga rum i morgon.
EnglishI shall not be leaving Parliament before tomorrow morning so I have plenty of time.
Jag kommer inte att lämna parlamentet förrän i morgon bitti, så jag har gott om tid.
EnglishMr Fischer said: ‘ I am leaving Naples more concerned than when I arrived’.
Dominique de Villepin sade: ” Jag kommer inte att godta urvattnade kompromisser. ”
EnglishI saw Mr Labouani three weeks ago, when his flight was leaving for Washington.
Jag träffade Kamal Labouani för tre veckor sedan när han skulle flyga till Washington.
EnglishHumanitarian workers have also felt threatened and many are leaving the country.
Humanitär personal har också känt sig hotade och många lämnar nu landet.
EnglishLast week, the mayor of Diyarbakir, Osman Baydemir, was banned from leaving the country.
I förra veckan förbjöds Diyarbakirs borgmästare Osman Baydemir att lämna landet.
EnglishI saw Mr Labouani three weeks ago, when his flight was leaving for Washington.
Jag träffade Kamal Labouani för tre veckor sedan när han skulle flyga till Washington.
EnglishI am happy that what I am leaving now is a European Union with 27 members.
Jag gläder mig åt att det jag nu lämnar är en europeisk union med 27 medlemsstater.
EnglishBefore leaving to another country get information on your rights in that country.
Ta reda på vad du har för rättigheter i det nya landet innan du flyttar.
EnglishMoving to another country means leaving the healthcare system of your country of origin.
När ni flyttar till ett annat land lämnar ni sjukvårdssystemet i ursprungslandet.
EnglishThe Russia of today – it has to be said – is in the process of leaving democracy behind.
Dagens Ryssland – detta måste sägas – håller på att lämna demokratin bakom sig.
EnglishThis means that we shall be leaving this area of taxation to market forces.
Detta innebär att vi överlåter denna beskattningsform på marknadskrafterna.

Synonymer (engelska) till "leaving":

leaving