"to leave the country" - Svensk översättning

EN

"to leave the country" på svenska

EN

to leave the country {verb}

volume_up
1. allmänt
to leave the country
As a result of the uprising, the Dalai Lama and 80 000 Tibetans had to leave their country.
Som en följd av upproret tvingades Dalai Lama och 80 000 tibetaner lämna landet.
The Cuban authorities forbade them to leave the country and receive the prize in person.
De kubanska myndigheterna förbjöd dem att lämna landet och ta emot priset personligen.
This woman was ordered to leave the country after she filed a complaint with the police.
Denna kvinna beordrades att lämna landet efter att hon hade lämnat in ett klagomål hos polisen.
2. resa
to leave the country
As a result of the uprising, the Dalai Lama and 80 000 Tibetans had to leave their country.
Som en följd av upproret tvingades Dalai Lama och 80 000 tibetaner lämna landet.
The Cuban authorities forbade them to leave the country and receive the prize in person.
De kubanska myndigheterna förbjöd dem att lämna landet och ta emot priset personligen.
This woman was ordered to leave the country after she filed a complaint with the police.
Denna kvinna beordrades att lämna landet efter att hon hade lämnat in ett klagomål hos polisen.

Användningsexempel för "to leave the country" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAs a result of the uprising, the Dalai Lama and 80 000 Tibetans had to leave their country.
Som en följd av upproret tvingades Dalai Lama och 80 000 tibetaner lämna landet.
EnglishWe must make sure that no one is forced to leave their country for religious reasons.
Vi måste se till att ingen tvingas att lämna sitt land av religiösa skäl.
EnglishThe Cuban authorities forbade them to leave the country and receive the prize in person.
De kubanska myndigheterna förbjöd dem att lämna landet och ta emot priset personligen.
EnglishMr President, those donating aid to Côte d'Ivoire should not leave the country in the lurch now.
Herr talman! Elfenbenskustens biståndsgivare får inte lämna landet i sticket nu.
EnglishContinuation of development aid will be possible only if all foreign troops leave the country.
Ytterligare utvecklingshjälp kan endast ges om alla utländska trupper lämnar landet.
EnglishThis woman was ordered to leave the country after she filed a complaint with the police.
Denna kvinna beordrades att lämna landet efter att hon hade lämnat in ett klagomål hos polisen.
EnglishIt seems a little hard to believe that they would actually want to leave this country.
Det är lite svårt att tro att de verkligen vill lämna Tunisien.
EnglishIt was impossible to help the victim because she was given three days’ notice to leave the country.
Det var omöjligt att hjälpa offret, eftersom hon fick tre dagar på sig att lämna landet.
EnglishIt was impossible to help the victim because she was given three days ’ notice to leave the country.
Det var omöjligt att hjälpa offret, eftersom hon fick tre dagar på sig att lämna landet.
EnglishIf we want peace restored in the Congo, he must leave that country.
Om vi vill att Kongo skall pacificeras måste han lämna Kongo.
EnglishAn ever-greater number of Tibetans are choosing to leave the country because they feel increasingly threatened.
Ännu fler tibetaner väljer att lämna landet därför att de känner sig allt mer hotade.
EnglishIn fact, I got his passport so he can't leave the country.
Jag plockade med mig hans pass så han inte kan lämna landet.
EnglishThere are also people who are not asked to come, but who are forced to leave their country of origin.
Det finns också människor som man inte ber att komma, utan som själva tvingas lämna sitt ursprungsland.
EnglishTo leave the country to collapse into insolvency?
Att låta landet kollapsa på grund av bristande betalningsförmåga?
EnglishNor is the solution to encourage the Moldovan elites to leave the country as holders of foreign passports.
Inte heller är lösningen att uppmuntra den moldaviska eliten att, som innehavare av utländska pass, lämna landet.
EnglishTime and again, United Nations observers and inspectors are more or less expelled or forced to leave the country.
Om och om igen har observatörerna och kontrollörerna från FN mer eller mindre kastats ut och trängts bort.
EnglishThose people have lost everything but are still prepared, in desperation, to leave their country to go to Chad.
Dessa människor har förlorat allt, men är ändå beredda att i desperation lämna sitt land för att bege sig till Tchad.
EnglishIn this context, I must contradict the Members who have said that we should leave out country-of-origin marking.
Jag måste i det här sammanhanget vända mig emot de ledamöter som anser att vi ska inte ska ta med ursprungsmärkning.
EnglishHe was also denied the right to leave the country.
Han nekades också rätten att lämna landet.
EnglishThese are people who have been forced to leave their country of origin as a result of unbearable living conditions or persecution.
Jag har ett förslag att komma med när det gäller hur vårt bistånd mest effektivt skall kunna riktas.

Liknande översättningar för "to leave the country" på svenska

the artikel
Swedish
leave substantiv
leave adverb
Swedish
country substantiv
country adjektiv
Swedish