"to leave on" - Svensk översättning

EN

"to leave on" på svenska

EN

to leave on {verb}

volume_up
to leave on

Användningsexempel för "to leave on" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIf you leave them at home, you may be fined but cannot be expelled just for this.
Om du lämnar id-handlingarna hemma kan du få böter, men du kan inte bli utvisad.
EnglishIt has Russian interference – Russian soldiers, although they promised to leave.
Där finns rysk närvaro – ryska soldater, trots att de har lovat att lämna landet.
EnglishLet us, therefore, leave that debate out of the issue we are dealing with today.
Låt oss därför inte ta upp detta i samband med den fråga som vi diskuterar i dag.
EnglishLeave this to the larger states, which have not been able to resolve it to date.
Lämna detta till de större staterna, som inte har kunnat lösa frågan hittills.
EnglishBetter maternity leave is an investment in the future good health of our society.
Bättre mammaledighet är en investering i en framtida god hälsa i vårt samhälle.
EnglishLet us not leave these countries alone in facing the issue of European borders.
Vi får inte lämna dessa länder ensamma inför frågan om de europeiska gränserna.
EnglishWe will not leave the workers affected by the job restructuring out in the cold.
Vi kommer inte att lämna de arbetstagare som drabbas av omstruktureringar i kylan.
EnglishI hope to get it close to 50% before I leave office as Senegal’s Head of State.
Jag hoppas att den närmar sig 50 procent innan jag avgår som statschef i Senegal.
EnglishWe have decided democratically, Mr Bloom, that you should leave this Parliament.
Vi har fattat ett demokratiskt beslut om att du ska lämna kammaren, Godfrey Bloom.
EnglishI have been asked for leave to speak, but there will be no debate thereafter.
Ledamöter har bett att få yttra sig, men det kommer inte att följa någon debatt.
EnglishYou can leave my motor alone, get your golf clubs, and fuck off back to Dixie.
Du låter bli min bil, tar dina golfklubbor och sticker tillbaks till Sydstaterna.
EnglishSuddenly, for reasons as yet unknown, he felt the need to leave the aeroplane.
Plötsligt kände han sig, av ännu okänd anledning, tvungen att lämna flygplanet.
EnglishHealth is too important to leave to researchers from the private sector alone.
Hälsa är för viktigt för att helt överlåtas åt forskare inom den privata sektorn.
EnglishWhen they leave the body, they are often still toxic, also to the environment.
När de lämnar kroppen är de för det mesta fortfarande giftiga, även för miljön.
EnglishWhen doctors and nurses leave Eastern European States, healthcare suffers there.
Jag vill dock betona att även jag tycker att sjukvård är en nationell angelägenhet.
EnglishSo let us say that I am allowed to speak because I have to leave for the front.
Låt oss säga att jag får lov att tala därför att jag måste ge mig av till fronten.
EnglishWe have no time to lose - we should not leave everything to the last minute.
Det finns ingen tid att förlora, vi får inte skjuta upp allt till sista minuten.
EnglishEven if you wish to leave the European Union, you cannot fail to support it.
Även om ni önskar lämna Europeiska unionen, så kan ni inte undgå att stödja den.
EnglishAnd there is the Commissioner’s proposal to leave them out of this initiative.
Och så har vi kommissionsledamotens förslag att lämna dem utanför detta initiativ.
EnglishThis is not a society I would wish to leave to my children and grandchildren.
Detta är inte ett samhälle som jag vill lämna över till mina barn eller barnbarn.

Liknande översättningar för "to leave on" på svenska

leave substantiv
leave adverb
Swedish
on preposition