"to leave no stone unturned" - Svensk översättning

EN

"to leave no stone unturned" på svenska

EN

to leave no stone unturned {verb} [talesätt]

volume_up
to leave no stone unturned
prova alla metoder

Användningsexempel för "to leave no stone unturned" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI hope the Dutch authorities leave no stone unturned in bringing those responsible to justice.
Jag hoppas att de nederländska myndigheterna prövar alla medel för att dra de ansvariga inför rätta.
EnglishWe should leave no stone unturned to achieve the Community target of reducing deaths on the roads to 25 000 by 2010.
För vårt mål på gemenskapsnivå att reducera siffrorna för år 2010 till 25 000, bör man inte lämna något oprövat.
EnglishIt goes without saying that the Dutch presidency will leave no stone unturned in dealing with this subject.
Det säger sig självt att det nederländska ordförandeskapet inte kommer att bespara sig någon möda för att lösa denna fråga.
Englishto leave no stone unturned
EnglishWe fully support the work of the EU's representative, Ambassador Wolfgang Ischinger, and we will leave no stone unturned in seeking a negotiated solution.
Vi stöder helhjärtat det arbete som EU:s representant ambassadör Wolfgang Ischinger har genomfört och vi kommer att pröva alla medel för att hitta en lösning.
EnglishWe must leave no stone unturned in our endeavours to promote universal signature of the Rome Statute and its full enforcement though national legislation.
Den resolution som har antagits innehåller också ett lämpligt system, vilket innebär att de som begår brott inom domstolens ansvarsområde inte skall gå ostraffade.
EnglishWe must leave no stone unturned in our endeavours to promote universal signature of the Rome Statute and its full enforcement though national legislation.
Vi får inte lämna något ogjort i våra ansträngningar för att verka för ett allmänt undertecknande av Romstadgan och att den genomförs fullt ut genom nationell lagstiftning.
EnglishFor this reason, we will leave no stone unturned in our attempt to achieve an objective, neutral and substantive assessment of this particular case.
Av den orsaken kommer vi att anstränga oss så mycket som bara är möjligt för att uppnå en ännu högre grad av objektivitet, opartiskhet och pragmatik vid behandlingen av denna fråga.
EnglishThe presidency will leave no stone unturned in its search for news of the hostages and will continue to raise the matter with the authorities in the countries concerned.
Ordförandeskapet kommer att göra allt för att underlätta gisslans svåra situation och kommer att fortsätta att ta upp detta problem med ansvariga instanser i de berörda länderna.