"leave behind" - Svensk översättning

EN

"leave behind" på svenska

volume_up
leave behind {vb} [exempel]
EN

leave behind {verb} [exempel]

volume_up
In production-bred animals, veterinary medicines can leave behind residues, which has already started to have a negative impact on both human and animal health.
Hos djur som fötts upp för produktion kan veterinärmedicinska läkemedel efterlämna rester, vilket redan har börjat ha en negativ inverkan på människors och djurs hälsa.

Användningsexempel för "leave behind" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is time to leave the generalisations behind and adopt practical measures.
Det är dags att lämna generaliseringarna bakom oss och anta praktiska åtgärder.
EnglishBefore you join the European Union, we say to you: Leave nationalism behind you,
Innan ni ansluter er till Europeiska unionen säger vi er: Lämna nationalismen bakom er,
EnglishWe must leave behind this ultra-free trade logic which standardises the market.
Vi måste ta oss ur den extrema frihandelns logik som likriktar marknaden.
EnglishI believe - in fact we agree on this - that we need to leave history behind.
Jag tror att vi är överens om att vi måste komma bort från det förflutna.
EnglishWe'll finish the tour... and then we'll leave those ungrateful fools behind.
Vi avslutar turnén... och sedan åker vi därifrån och lämnar de otacksamma dårarna kvar.
EnglishWe cannot leave our humanity behind us just to talk about patent law.
Vi kan inte strunta i vår mänsklighet bara för att prata om patentlagstiftning.
EnglishYou are an example for all Nigerians who want to leave behind poverty and ignorance.
Ni är ett föredöme för alla nigerianer som vill lämna fattigdom och okunnighet bakom sig.
EnglishLet us leave the oligarchs behind us and move towards a democratic state.
Låt oss lämna oligarkerna bakom oss och röra oss mot en demokratisk stat.
EnglishWe must leave behind the urge to move only if somebody else does.
Vi måste överge instinkten att agera enbart på villkor att någon annan gör det.
EnglishThere could certainly be a problem in the countries they leave behind.
Det kan dock finnas något problem i de länder från vilka de kommer.
EnglishPoliticians should be doing more for the present and the future and should leave the past behind.
Politikerna bör göra mer för att man i dag och i framtiden ska lämna det förflutna bakom sig.
EnglishI think that that is the way we can leave the crisis behind.
Jag tror att det är på det sättet vi kan lämna krisen bakom oss.
EnglishWe therefore need to leave behind hesitations and ambiguity.
Vi måste därför lämna vår tveksamhet och tvetydighet bakom oss.
EnglishHowever, in so doing, we naturally leave a data trail behind us.
Givetvis lämnar våra resor ett spår av uppgifter efter sig.
EnglishWe in Europe must leave behind politics with a small 'p' and pointless discussions.
Låt oss sluta att föra småskalig politik i Europa och låt oss sluta med invecklade och innehållslösa diskussioner.
EnglishThere has to be a new upswing in the sector; otherwise, the Japanese will leave us behind once and for all.
Man måste hjälpa branschen att ta ny fart, annars springer japanerna definitivt ifrån oss.
EnglishWe have to leave rhetoric behind and finally embark on action.
Vi måste lämna retoriken bakom oss och äntligen börja handla.
EnglishWe in Europe must leave behind politics with a small 'p ' and pointless discussions.
Låt oss sluta att föra småskalig politik i Europa och låt oss sluta med invecklade och innehållslösa diskussioner.
EnglishEmployment is often the best way to leave poverty behind.
Sysselsättning är ofta det bästa sättet att komma ur fattigdom.
EnglishLet us think hard before we leave anyone behind.
Låt oss verkligen tänka efter innan vi låter någon hamna på efterkälken.

Synonymer (engelska) till "leave behind":

leave behind

Liknande översättningar för "leave behind" på svenska

leave substantiv
leave adverb
Swedish
behind adverb
behind substantiv
behind preposition
Swedish