"least of all" - Svensk översättning

EN

"least of all" på svenska

EN

least of all [exempel]

volume_up
least of all
It is a sorry state of affairs that no one benefits from this, the people least of all.
Det här är ett dystert läge som inte gagnar någon, minst av allt folket.
As things stand in Greece, nobody trusts anyone, least of all the government.
I dag litar ingen på någon i Grekland, minst av allt på regeringen.
They do not need self-appointed protectors, least of all the EU.
De behöver inte självutnämnda beskyddare, och minst av allt EU.

Användningsexempel för "least of all" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt would not occur to anyone, least of all me, to dispute the usefulness of NATO.
Det skulle inte falla någon in, minst av alla mig, att ifrågasätta nyttan med Nato.
EnglishIt is a sorry state of affairs that no one benefits from this, the people least of all.
Det här är ett dystert läge som inte gagnar någon, minst av allt folket.
EnglishAs things stand in Greece, nobody trusts anyone, least of all the government.
I dag litar ingen på någon i Grekland, minst av allt på regeringen.
EnglishWe would be doing nobody - and least of all the candidates themselves - a service if we did.
Det skulle inte gagna någon - allra minst ansökarländerna själva - om vi gjorde detta.
EnglishThis is a saga in which nobody, least of all Sellafield, comes out well.
Detta är en historia i vilken ingen, inte minst Sellafield, framstår i någon trevlig dager.
EnglishThe phrase does not indicate racism against anyone, least of all the Roman people.
Vi är emot det tjuvaktiga Rom av samma skäl som vi säger ” nej ” till Turkiets anslutning till EU.
EnglishIf people ask to make points of order, I do not deny it to anybody, least of all you.
Om ni begär ordet i en ordningsfråga, vägrar jag inte ge ordet till någon, allra minst till er.
EnglishTo my mind nothing, least of all war, is a foregone conclusion.
Jag menar att ingenting, framför allt inte krig, är något fullbordat faktum.
EnglishThis is the line that underlies my policy, at least, on all these issues.
Detta är linjen bakom min politik i alla dessa frågor åtminstone.
EnglishNo one would benefit from that, least of all the Iraqis themselves.
En sådan diskussion skulle inte gagna någon, allra minst irakierna.
EnglishNo one would benefit from this, least of all the supporters of human rights within China.
Ingen skulle dra nytta av det, minst av allt förespråkarna för de mänskliga rättigheterna i Kina.
EnglishThe environment has to feature in all issues, not least of all transport and agriculture.
Miljö är en sak som måste beaktas i alla sina sammanhang, trafiken och lantbruket inte att förglömma.
EnglishThey do not need self-appointed protectors, least of all the EU.
De behöver inte självutnämnda beskyddare, och minst av allt EU.
EnglishOn the other hand, nobody will come out of a trade war unscathed, least of all the European Union.
Å andra sidan kommer ingen att gå ur ett handelskrig oskadd och i synnerhet inte Europeiska unionen.
EnglishNo one in Europe, Mr Schulz least of all, is defending them.
Ingen i Europa, allra minst Martin Schulz, försvarar dem.
EnglishThis is an area where double standards must apply least of all.
På det här området gäller det, mer än på andra, att vi inte får tillämpa "två synsätt, två sätt att agera".
EnglishI should like to congratulate our rapporteur, not least for all the financial benefit that she has brought.
Jag vill gratulera vår föredragande, inte minst till alla de ekonomiska vinster som hon har skapat.
EnglishI would probably have liked to take part in this debate, but we do not have that right, least of all me.
Jag kanske skulle vilja delta i den debatt som har inletts, men det har vi inte rätt att göra, allra minst jag.
EnglishI should like to congratulate our rapporteur, not least for all the financial benefit that she has brought.
Dessa beslut ligger nu naturligtvis i kommissionens händer och den måste införliva nya idéer i sina förslag.
EnglishThe report does not replace harm reduction with other measures, least of all 'JUST SAY NO', which does not work.
I betänkandet ersätts inte skadebegränsningen med andra åtgärder, minst av allt ?JUST SAY NO?, vilket inte fungerar.

Liknande översättningar för "least of all" på svenska

least adverb
least adjektiv
Swedish
of preposition
all pronomen