"learning process" - Svensk översättning

EN

"learning process" på svenska

EN

learning process {substantiv}

volume_up
learning process
This is for us too a learning process, a continuous process of improvement.
Det handlar för vår del också om en läroprocess, en ständig förbättringsprocess.
Asia was already in a learning process when it was successful.
Asien var inne i en läroprocess redan när de nådde framgång.
Nu är de inne i en bitter läroprocess.
learning process

Användningsexempel för "learning process" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis is for us too a learning process, a continuous process of improvement.
Det handlar för vår del också om en läroprocess, en ständig förbättringsprocess.
EnglishOn the other hand it is also a non-formal education or learning process.
Det finns ju även en icke-formell utbildning eller inlärningsprocess.
EnglishBoth in the learning process and in professional life, mobility is required.
Både i inlärningsprocessen och i yrkeslivet behövs rörlighet.
EnglishSecondly, the transfer of knowledge into practice is very important for the learning process.
För ett andra är omsättningen av kunskaper till praktik mycket viktig för inlärningsprocessen.
EnglishThey are in a permanent learning process, through which they achieve a considerable growth in experience.
Man utbildar sig där ständigt, och erhåller därigenom avsevärt mycket större erfarenheter.
EnglishAsia was already in a learning process when it was successful.
Asien var inne i en läroprocess redan när de nådde framgång.
EnglishHowever, I am confident that we are in the painful process of learning from our mistakes.
Jag är emellertid övertygad om att vi befinner oss i den smärtsamma processen med att lära oss av våra misstag.
EnglishInevitably this is a learning-by-doing process.
Detta är oundvikligen en process där man lär sig av sina misstag.
EnglishFor myself and my group, all this is a learning process.
För mig och min grupp är allt det här en lärotid.
EnglishSo I've seen life as one long learning process.
Jag har egentligen sett livet som ett enda långt lärande.
EnglishThis is a democratic learning process, one that we have all been fortunate to be able to undergo in these days.
Det här är en demokratisk inlärningsprocess, en som vi alla har haft förmånen att gå igenom under dessa dagar.
EnglishLiU was first to let future doctors assume responsibility for their learning process through problem-based learning, PBL.
LiU var först med att låta blivande läkare ta ansvar för inlärningen genom problembaserat lärande, PBL.
EnglishWe can develop lifelong learning as a cooperative process between Parliament and the foundations working on these matters.
Vi kan utveckla det livslånga lärandet mellan parlamentet och de stiftelser som arbetar med dessa frågor.
EnglishLifelong learning is an enabling process.
Livslångt lärande är en process som ger möjligheter.
EnglishI am convinced that Parliament needs this learning process; it needs to learn how to handle these matters.
Jag är övertygad om att parlamentet behöver denna inlärningsperiod. Det behöver lära sig hur det ska handskas med dessa spörsmål.
EnglishUniversities can also contribute to training the SMEs' staff as part of the lifelong learning process.
Universitet kan även bidra till att vidareutbilda anställda på små och medelstora företag som ett led i processen för livslångt lärande.
EnglishNow it is in a bitter learning process.
EnglishJust as important is how teachers and students are able to use this equipment as an educational tool in the learning process.
Lika viktigt är det också hur lärare och elever kan använda sig av den här utrustningen i läroprocessen som undervisningsverktyg.
EnglishMr President, our duty is to look for the best solutions to cope with the crisis, to which end the learning process is of great value.
(EN) Herr talman! Vår uppgift är att hitta de bästa lösningarna för att klara av krisen, och då är lärandeprocessen oerhört värdefull.
EnglishThe course also includes understanding the importance of culture and ethnicity, and language and gender conditioned patterns of the learning process.
I kursen ingår även att förstå betydelsen av kultur och etnicitet samt språkligt och genusbetingat mönster för lärandeprocessen.

Liknande översättningar för "learning process" på svenska

learning substantiv
process substantiv
to process verb
learning platform substantiv