"learn great" - Svensk översättning

EN

"learn great" på svenska

learn great
SV
  • Lär dig bra

Användningsexempel för "learn great" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

You think you can keep going without a loss, but a loss was going to happen and some guys will learn great lessons.
He personally is learning great leadership skills, and it is healthy fun for all.
Football has the ability to connect and empower communities through the passion it elicits from fans and the ability of players to learn great teamwork and the accompanying life's lessons.
I learned great things from my co-founder and mentors.
Children in particular need to learn great caution in approaching other people's dogs.
Convince them that even if they stay only a year they'd learn great stuff that would be valid for the rest of their future.
One explained that her client, a disabled teenage girl, needs to learn greater independence to improve her future.
I learn greater focus, control of my body, and awareness of emotions without getting swept up in them.
You know where we can learn great tree planning from?
While the philosophers have learnt great emotional lessons and taken a stand, a lot of people get stuck on the surface.

Användningsexempel för "learn great" på svenska

EnglishAnyone who wants to learn will find a great deal of information in his report.
Om man vill lära sig något, då kan man läsa ut en hel mängd ur hans betänkande.
EnglishWe have a great deal to learn from one another, and we can learn a great deal from one another.
Vi har åtskilligt att lära av varandra, och vi kan lära åtskilligt av varandra.
EnglishI think that here we can learn a great deal from other countries.
Jag tror att man i det avseendet kan lära sig mycket av de europeiska länderna.
EnglishRightly, but we can nevertheless learn a great deal from it.
Det är riktigt, men vi kan lära oss mycket från det. Mycket att lära, just för framtiden.
EnglishThey are also moments when we learn a great deal about society.
Det är också alltid ögonblick som lär oss en hel del om samhället.
EnglishWe can, however, learn a great deal from those tables in terms of anomalies in our agricultural policy.
Emellertid ger de tabellerna oss en hel del fakta om oriktigheter i vår jordbrukspolitik.
EnglishThis is where we can learn from the great philosopher Averroes.
Detta är var vi kan lära av den store filosofen Averroes.
EnglishAfter all, we could learn a great deal from them about how we should organise things more effectively.
Av dem skulle vi kunna lära oss en hel del om hur vi kan organisera saker och ting på ett effektivare sätt.
EnglishI myself have been able to learn a great deal and therefore hope that the chamber will support this proposal in full.
Jag har själv fått lära mig väldigt mycket och hoppas därför att kammaren kommer att stödja detta förslag i sin helhet.
EnglishI particularly welcome the comment that whilst healthcare is a matter for Member States, nonetheless we can all learn a great deal from each other.
Jag välkomnar i synnerhet kommentaren om att vi trots allt kan lära oss en hel del av varandra, samtidigt som hälso- och sjukvård är en fråga för medlemsstaterna.
EnglishPlease believe me, therefore, Mr President, that we are all very happy to hear from you the lessons we can learn from Chile’s great journey towards democracy.
Tro mig därför, herr president, när jag säger att vi alla är mycket glada över att få höra vilka lärdomar vi kan dra av Chiles långa resa mot demokrati.
EnglishPlease believe me, therefore, Mr President, that we are all very happy to hear from you the lessons we can learn from Chile’ s great journey towards democracy.
Tro mig därför, herr president, när jag säger att vi alla är mycket glada över att få höra vilka lärdomar vi kan dra av Chiles långa resa mot demokrati.
EnglishI particularly welcome the comment that whilst healthcare is a matter for Member States, nonetheless we can all learn a great deal from each other.
Jag skulle vilja be honom att vara så vänlig och svara på engelska när han talar om vad som kan göras, så att jag kan sända detta svar till min valkrets i West Midlands.
EnglishIn this way, the European Parliament will be able to do its bit towards further strengthening relations with China, for we can learn a great deal from each other.
På detta sätt kan Europaparlamentet dra sitt strå till stacken för att åstadkomma en intensifiering av förbindelserna med Kina, för vi har mycket kvar att lära av varandra.
EnglishLawyers and judges learn a great deal in their training about the rights of defendants, but they hear nothing about the right way to deal with witnesses and victims who appear as witnesses.
Advokater och domare lär sig en hel del om svarandes rättigheter under sin utbildning, men de får inte lära sig något om det rätta sättet att hantera vittnen och offer som vittnar.

Liknande översättningar för "learn great" på svenska

great adjektiv
great substantiv
great adverb
Swedish
I am doing great