EN

leap {substantiv}

volume_up
leap (även: hop, jump, skip)

Användningsexempel för "leap" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis is a potential leap forward for the European Union's democratic legitimacy.
Detta är ett potentiellt framsteg för Europeiska unionens demokratiska legitimitet.
EnglishHowever, one giant leap for the EU does not make one small step for the WTO.
Men ett stort steg framåt för EU innebär emellertid inte ett litet steg för WTO.
EnglishWe must make the next quantum leap forward in our common foreign and security policy.
Vi måste ta nästa stora steg framåt i vår gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.
EnglishIt is a qualitative leap in the development of the policy initiatives.
Det är en kvalitativ förbättring inom utvecklingen av de politiska initiativen.
EnglishThis really is a great leap forward in terms of clarity and democratisation.
Detta är verkligen ett stort språng framåt i fråga om klarhet, i fråga om demokratisering.
EnglishWe would do well to remember the old adage 'look before you leap'.
Det skulle vara klokt att minnas det gamla ordspråket ”tänk först och handla sen”.
EnglishThe new directive represents a qualitative and quantitative leap forward in this respect.
Det nya direktivet utgör ett kvalitativt och kvantitativt steg framåt i detta avseende.
EnglishIf we are to be honest, this guideline is no great leap forward.
Om vi skall vara ärliga, innebär detta direktiv inte något större språng framåt.
EnglishI really wonder whether the time has not come to make a qualitative leap.
Jag frågar mig verkligen om vi inte borde göra ett kvalitativt språng.
EnglishIt is a quantum leap forward in terms of clarity and accessibility.
Den innebär ett stort steg framåt när det gäller klarhet och tillgänglighet.
EnglishThe leap from plough to hi-tech tractor is not at all an appropriate one.
Att gå direkt från plog till högteknologisk traktor är inte lämpligt.
EnglishRather than needing to take its foot off the accelerator, Europe must take a great leap forward.
I stället för att lyfta foten från gaspedalen måste EU ta ett stort språng framåt.
EnglishLinking this with visa policy is a leap that is currently very difficult to establish or specify.
Det är för närvarande mycket svårt att länka samman detta med visumpolitiken.
EnglishThe Wibe report is one small step for man, one giant leap for the European Parliament.
Wibebetänkandet är ett litet steg för mänskligheten, men ett enormt steg för Europaparlamentet.
EnglishAll of this is a milestone, a quantum leap forward in patient safety.
Allt detta är en milsten, ett jättekliv framåt för patientsäkerheten.
EnglishI cannot describe this treaty as anything other than an impetuous leap in the dark.
Jag kan inte beskriva det här fördraget som någonting annat än ett förhastat språng ut i det okända.
EnglishNew: if the date 2/28 is a leap year, it will always remain 2/28.
Ny: om det äldre datumet är den 28 / 2 under ett skottår, förblir det alltid den 28 / 2.
EnglishOne small step for Mr McMillan-Scott; one giant leap, perhaps, for the European Parliament.
Ett litet steg för Edward McMillan-Scott, men kanske ett enormt språng för Europaparlamentet.
EnglishYou seem to be happy with taking very small steps, but what we need is a giant leap forward.
Ni verkar nöjda med att ta mycket små steg, men det som vi behöver är ett jättesprång framåt.
EnglishLet them decide whether this further leap forward towards a federal Europe is in fact what they want.
Låt dem avgöra om de verkligen vill ha detta språng mot ett federalt Europa.

Synonymer (engelska) till "leap":

leap
leap year
quantum leap
leap day