"to lean on" - Svensk översättning

EN

"to lean on" på svenska

EN

to lean on {verb}

volume_up
A dead tree is sympathetic, and you can lean against it, whether it is warm or cold; you can only lean against a rock when it is warm.
Trädet är sympatiskt även som dött och man kan luta sig mot det i både kyla och värme, mot en sten enbart i varmt väder.

Användningsexempel för "to lean on" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFood aid coming in every year when people are starving during the lean seasons.
Livsmedel bistånd som kommer in varje år när folk svälter under magra säsonger.
English(Part 1) iTid – From Resource to Process focus; TOC and Lean in theory and practice
(Part 1) iTid – From Resource to Process focus; TOC and Lean in theory and practice
English(Part 2) iTid – From Resource to Process focus; TOC and Lean in theory and practice
(Part 2) iTid – From Resource to Process focus; TOC and Lean in theory and practice
EnglishMr Swoboda's little list of developments in Turkey was of course extraordinarily lean.
Swobodas lista i fråga om utvecklingen i Turkiet var naturligtvis ytterst mager.
EnglishMr Swoboda' s little list of developments in Turkey was of course extraordinarily lean.
Swobodas lista i fråga om utvecklingen i Turkiet var naturligtvis ytterst mager.
EnglishIf we want to lean on the WTO, we ourselves must act according to the rules set by the WTO.
Om vi vill stödja oss på WTO måste vi själva agera i enlighet med WTO: s regler.
EnglishBut it was a report made up solely of statistics - somewhat on the lean side.
Det var dock en rapport som bara innehöll statistik. Det är litet för magert, tycker jag.
EnglishIf we want to lean on the WTO, we ourselves must act according to the rules set by the WTO.
Om vi vill stödja oss på WTO måste vi själva agera i enlighet med WTO:s regler.
EnglishThe project is funded by the competence center Lean Wood Engineering (LWE).
Projektet är finansierat av kompetenscenter Lean Wood Engineering (LWE).
EnglishWhere men are lean, billions of savings can be made on the national health.
Där människorna är magra, gör man sjukvårdsbesparingar på miljarder.
EnglishThe Bible exhorts us to save in fat years for the lean years ahead.
I Bibeln rekommenderas att man under de goda åren sparar för de svåra åren.
EnglishThe long-term goal is to produce hydrogen from carbon-free and carbon-lean energy sources.
Målet på lång sikt är att framställa väte från energikällor som kräver lite eller ingen koldioxid.
EnglishThe solution is a leaner form of cooperation with complete openness: a lean and open Europe.
Lösningen är ett effektivare samarbete med fullständig öppenhet, ett effektivt och öppet Europa.
EnglishCurrently, a network with a focus on Lean is taking shape.
För närvarande håller ett nätverk med inriktning mot Lean på att ta form.
EnglishAnd we said, listen, during the lean season, take the food out.
Och vi sa, lyssna, under de magra säsongerna, ta ut maten.
EnglishThe Commission is happy to lean quite heavily on Parliament when it is short of employees and money.
Kommissionen har ingenting emot att stödja sig på parlamentet när den har ont om anställda och pengar.
EnglishIn short, we cannot resign ourselves to the biblical prophecy about the seven lean years and the seven fat years.
Låt oss alltså inte resignerat acceptera den bibliska profetian om sju magra år och sju feta.
EnglishWe need direct injection diesel engines and direct injection petrol engines that have a wide range of lean burn.
Vi behöver dieselmotorer och bensinmotorer med direktinsprutning, med snål bränsleförbrukning.
EnglishMr Fayot's report is a mean, lean and green report.
Fayots betänkande är ett tufft, smalt och friskt betänkande.
EnglishLean is hot - that is how we should organize the work.
Lean är hett – det är så vi ska organisera arbetet.

Liknande översättningar för "to lean on" på svenska

lean adjektiv
on preposition
on adjektiv
on adverb