"lean" - Svensk översättning

EN

"lean" på svenska

EN lean
volume_up
{adjektiv}

1. "thin, but strong and healthy"

lean (även: gaunt, lenten, low, poor)
volume_up
mager {adj.}
Mr Swoboda's little list of developments in Turkey was of course extraordinarily lean.
Swobodas lista i fråga om utvecklingen i Turkiet var naturligtvis ytterst mager.
Mr Swoboda' s little list of developments in Turkey was of course extraordinarily lean.
Swobodas lista i fråga om utvecklingen i Turkiet var naturligtvis ytterst mager.
New engines with lean-burn or common-rail technology need low-sulphur fuels as a technology enabler to allow advanced catalytic converters to function.
Nya motorer som arbetar med mager förbränning eller common rail-teknik behöver bränsle med låg svavelhalt som en teknisk förutsättning för att avancerade katalysrenare skall fungera.
lean (även: fine, narrow, slender, slim)
volume_up
smal {adj.}
Mr Fayot's report is a mean, lean and green report.
Fayots betänkande är ett tufft, smalt och friskt betänkande.
lean
The EU has hitherto always boasted that it has a lean administration - which, of course, is not true if we take into account the separate agencies.
EU har hittills alltid skrutit med att det har en slimmad förvaltning, något som förstås inte är sant om vi tar med de fristående byråerna i beräkningen.

Synonymer (engelska) till "lean":

lean

Användningsexempel för "lean" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishFood aid coming in every year when people are starving during the lean seasons.
Livsmedel bistånd som kommer in varje år när folk svälter under magra säsonger.
English(Part 1) iTid – From Resource to Process focus; TOC and Lean in theory and practice
(Part 1) iTid – From Resource to Process focus; TOC and Lean in theory and practice
English(Part 2) iTid – From Resource to Process focus; TOC and Lean in theory and practice
(Part 2) iTid – From Resource to Process focus; TOC and Lean in theory and practice
EnglishIf we want to lean on the WTO, we ourselves must act according to the rules set by the WTO.
Om vi vill stödja oss på WTO måste vi själva agera i enlighet med WTO: s regler.
EnglishBut it was a report made up solely of statistics - somewhat on the lean side.
Det var dock en rapport som bara innehöll statistik. Det är litet för magert, tycker jag.
EnglishIf we want to lean on the WTO, we ourselves must act according to the rules set by the WTO.
Om vi vill stödja oss på WTO måste vi själva agera i enlighet med WTO:s regler.
EnglishThe project is funded by the competence center Lean Wood Engineering (LWE).
Projektet är finansierat av kompetenscenter Lean Wood Engineering (LWE).
EnglishWhere men are lean, billions of savings can be made on the national health.
Där människorna är magra, gör man sjukvårdsbesparingar på miljarder.
EnglishThe Bible exhorts us to save in fat years for the lean years ahead.
I Bibeln rekommenderas att man under de goda åren sparar för de svåra åren.
EnglishThe long-term goal is to produce hydrogen from carbon-free and carbon-lean energy sources.
Målet på lång sikt är att framställa väte från energikällor som kräver lite eller ingen koldioxid.
EnglishThe solution is a leaner form of cooperation with complete openness: a lean and open Europe.
Lösningen är ett effektivare samarbete med fullständig öppenhet, ett effektivt och öppet Europa.
EnglishCurrently, a network with a focus on Lean is taking shape.
För närvarande håller ett nätverk med inriktning mot Lean på att ta form.
EnglishAnd we said, listen, during the lean season, take the food out.
Och vi sa, lyssna, under de magra säsongerna, ta ut maten.
EnglishThe Commission is happy to lean quite heavily on Parliament when it is short of employees and money.
Kommissionen har ingenting emot att stödja sig på parlamentet när den har ont om anställda och pengar.
EnglishIn short, we cannot resign ourselves to the biblical prophecy about the seven lean years and the seven fat years.
Låt oss alltså inte resignerat acceptera den bibliska profetian om sju magra år och sju feta.
EnglishWe need direct injection diesel engines and direct injection petrol engines that have a wide range of lean burn.
Vi behöver dieselmotorer och bensinmotorer med direktinsprutning, med snål bränsleförbrukning.
EnglishMr Fayot's report is a mean, lean and green report.
Fayots betänkande är ett tufft, smalt och friskt betänkande.
EnglishLean is hot - that is how we should organize the work.
Lean är hett – det är så vi ska organisera arbetet.
EnglishI would lean more towards putting civil before military in peacetime, which is undoubtedly the situation today.
I fredstid bör det civila gå före det militära, och det stämmer utan tvekan också med dagens verklighet.
EnglishWe welcome the fact that the environment has finally made it to a European Summit again, after seven lean years.
Efter sju magra år tas miljön äntligen upp på ett europeiskt toppmöte igen och det är vi mycket glada över.