"league table" - Svensk översättning

EN

"league table" på svenska

EN

league table {substantiv}

volume_up
1. sport, brittisk engelska
league table
We have proposed an implementation league table that will name and shame states which take lightly the safety of their citizens.
Vi har föreslagit en tabell om genomförandet som kommer att namnge stater som inte tar sina medborgares säkerhet på allvar och hänga ut dem.
I call on you also to publish a league table of those countries which have the worst record of maladministration in the EU and in what areas.
Jag uppmanar er också att offentliggöra en tabell över de länder som har den sämsta meritlistan för dålig förvaltning inom EU och på vilka områden.
league table
league table
We should at all costs discourage any attempt to create European league table of schools similar to that in the UK that has proved so detrimental.
Vi måste till varje pris motarbeta varje försök att skapa en europeisk ligatabell av skolor liknande den i Förenade kungariket som har visat sig så skadlig.

Användningsexempel för "league table" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAustria and Italy are at the bottom of the league table as far as ODA is concerned.
Österrike och Italien ligger längst ned när det gäller ODA.
EnglishSo in our comparisons and benchmarking we have to look beyond narrow league table approaches.
Så i våra jämförelser och vår resultatmätning måste vi använda andra sätt än en serietabellmetod.
EnglishRomania is in last place in the European league table for the quality and quantity of medical services.
Rumänien ligger på sista plats såväl kvalitativt som kvantitativt i EU:s rankning av hälso- och sjukvårdssystemen.
EnglishIn his proposition for a league table he has suggested one of the very best uses to which a written parliamentary question can be put.
Med sitt förslag till en ställningslista har han pekat på en av de saker som en parlamentarisk fråga bäst kan användas till.
EnglishWe have proposed an implementation league table that will name and shame states which take lightly the safety of their citizens.
Vi har föreslagit en tabell om genomförandet som kommer att namnge stater som inte tar sina medborgares säkerhet på allvar och hänga ut dem.
EnglishAt this convention a league table of states was published in which countries were ranked according to the average number of years for which pensions were paid out.
Vid mötet presenterades en topplista som rankade länder efter det antal år som pensionerna i genomsnitt utbetalades.
EnglishI call on you also to publish a league table of those countries which have the worst record of maladministration in the EU and in what areas.
Jag uppmanar er också att offentliggöra en tabell över de länder som har den sämsta meritlistan för dålig förvaltning inom EU och på vilka områden.
EnglishWe should at all costs discourage any attempt to create European league table of schools similar to that in the UK that has proved so detrimental.
Vi måste till varje pris motarbeta varje försök att skapa en europeisk ligatabell av skolor liknande den i Förenade kungariket som har visat sig så skadlig.
EnglishThe European Union is perhaps not at the bottom of the league table when it comes to combating racism and discrimination, but there is still a great deal to be done.
Europeiska unionen är kanske inte den som ligger mest efter när det gäller kampen mot rasism och diskriminering, men vi behöver fortfarande anstränga oss.
EnglishThat really is a brave decision, because some Member States will clearly find themselves towards the bottom of the league table, which is something nobody likes.
Det är verkligen ett modigt beslut eftersom vissa medlemsstater kommer att befinna sig nästan längst ner i tabellen och det är ju något som ingen tycker om att göra.
EnglishWhat we do not want to do is to turn the quality evaluation process into a factor for establishing a hierarchy, classification or league table of schools.
Vi vill nämligen inte göra detta kvalitetsbedömningsförfarande till en faktor som skapar hierarkier, kategoriserar och sätter en kvalitetsstämpel på olika utbildningsanstalter.
EnglishOf course, I, too, accept that some national delegations are seeking to improve their position on the league table, but it transpires that all such proposals are mutually contradictory.
Självklart accepterar även jag att vissa nationella delegationer försöker att förbättra sin ställning på listan, men det visar sig att alla sådana förslag är ömsesidigt motsägande.

Liknande översättningar för "league table" på svenska

league substantiv
table substantiv
to table verb
coffee table substantiv
Swedish
dining table substantiv
head table substantiv
Swedish
water table substantiv
gaming table substantiv
Swedish
gambling table substantiv
Swedish
to lay the table verb
Swedish