EN

league {substantiv}

volume_up
Like the League of Nations once did, the UN is crumbling into insignificance.
På samma sätt som fordom Nationernas förbund gjorde sjunker Förenta nationerna ned i obetydligheten.
In Japan there has been a Diet Members ' League for the Abolition of the Death Penalty since 1993.
I Japan har det sedan 1993 funnits ett förbund för parlamentsledamöter som vill att dödsstraffet skall avskaffas.
In Japan there has been a Diet Members' League for the Abolition of the Death Penalty since 1993.
I Japan har det sedan 1993 funnits ett förbund för parlamentsledamöter som vill att dödsstraffet skall avskaffas.
league (även: gang, ring)
It could be the Arab League, which was mentioned in our resolution.
Det skulle kunna vara den arabiska liga, som vi talade om i vårt beslut.
What are they saying among themselves, and where are they in the league?
Vad säger de sinsemellan, och vilken liga spelar de i?
What guarantees do we have that they will grow into first-class players in the league of the internal market?
Vilka garantier har vi för att de kommer att växa ut till förstaklasspelare i den interna marknadens liga?

Användningsexempel för "league" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn football, a good team with a bad coach would never reach the top of the league.
Inom fotbollen skulle ett bra team aldrig kunna nå ligatoppen med en dålig tränare.
EnglishRepresentatives of the National League for Democracy should also participate.
Företrädare för NLD-partiet (National League for Democracy) bör också delta.
EnglishIn 1990 her party, the National League for Democracy, received 80 % of the votes.
1990 fick hennes parti, National League for Democracy, 80 % av rösterna.
EnglishThere are key players: China, Russia and the Arab League are also complicit in this.
Det finns huvudaktörer: Kina, Ryssland och Arabförbundet är också medskyldiga i detta.
EnglishThe fact that the Champions League includes Russia, Turkey and Norway?
Hade man tänkt på att Champions League också omfattar Ryssland, Turkiet och Norge?
EnglishI am not referring to our financial role, as in terms of payment we are top of the league.
Då menar jag inte på det finansiella området, att betala är vi ju världsmästare i.
EnglishToday's incipient negotiations with the Awami League are cause for hope.
De förhandlingar som i dag inletts med Awami League känns därför hoppfulla.
EnglishUnfortunately, the Tunisian authorities remain reticent over the issue of this league.
Tyvärr är de tunisiska myndigheterna fortsatt förtegna om frågan med det här förbundet.
EnglishThe President of the Arab League has warned that we are opening the gates of hell.
Man öppnar helvetets dörrar, förutspådde ordföranden i arabförbundet.
EnglishThe self-determination of peoples has always been a priority for the Northern League.
Folkens självbestämmande har alltid varit en prioritering för Lega Nord.
EnglishHis dazzling and electrifying skills put him in a league of his own.
Hans bländande och entusiasmerande skicklighet placerade honom i en klass för sig.
EnglishThe Summit of the Arab League in Damascus has not delivered a solution either.
Arabförbundets toppmöte i Damaskus har inte heller gett något svar.
EnglishThey are still well adrift at the foot of the demographic employment league.
De ligger fortfarande i botten i den demografiska anställningsligan.
EnglishThe Arab League Summit in Damascus failed, as has been mentioned.
Arabförbundets toppmöte i Damaskus var ett misslyckande, något som har nämnts.
EnglishIn my view and in the view of the League of Polish Families, special legal provisions are needed.
Enligt min och Polska familjeunionens åsikt krävs det speciella lagbestämmelser.
EnglishIt is crucial that the Arab League relaunches its Peace Initiative.
Det är av avgörande betydelse att Arabförbundet återupptar fredsinitiativet.
EnglishPlus, Tunisia is the first country in the Arab League to have abolished bigamy.
Jag vill tillägga att Tunisien är det första land, medlem i arabförbundet, som avskaffar bigami.
EnglishThat would make it so much more difficult for other countries in the League of Death.
Det skulle göra det så mycket svårare för övriga länder i dödsligan.
EnglishBut the Coca-Cola Cup is run by the Football League not the Premiership.
Men Coca-Cola cup genomförs av Football League och inte av Premiership.
EnglishUniversities, schools and the offices of the League for Democracy must finally be reopened.
Universitet, skolor och Demokratiska alliansens kontor måste öppnas igen.

"league game" på svenska

league game
Swedish
  • ligamatch
  • ligaspel
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "league":

league
English