"leaflet" - Svensk översättning

EN

"leaflet" på svenska

volume_up
leaflet {substantiv}
EN

leaflet {substantiv}

volume_up
I am also referring to a Member of this House, Mr Giertych, who issued an anti-Semitic leaflet.
Jag hänvisar också till en ledamot här i parlamentet, Maciej Marian Giertych, som gav ut en antisemitisk broschyr.
A large European airport, in Frankfurt, hands out a leaflet on request that explains the Regulation of the Council and the European Parliament.
En stor europeisk flygplats i Frankfurt tillhandahåller på begäran en broschyr där innebörden av rådets och parlamentets förordning förklaras.
In addition to leaflets, the use of new media could be used to inform the citizens of Europe of their democratic rights.
Inte bara broschyrer, utan även användandet av andra medier kan bidra till att göra medborgarna uppmärksamma på sina demokratiska rättigheter.
leaflet (även: dodger, handout)
In the cities, children are still being arrested and detained, sometimes for simply having distributed leaflets on the public highway.
I städerna fortsätter barn att gripas och fängslas, i vissa fall enbart för att offentligt ha delat ut flygblad.
However, in Kandahar, leaflets were distributed with the message 'Stop sending your women to offices and daughters to school.
Men i Kandahar delade man ut flygblad med budskapet: ” Sluta skicka era kvinnor till kontoret och era döttrar till skolan.
However, in Kandahar, leaflets were distributed with the message 'Stop sending your women to offices and daughters to school.
Men i Kandahar delade man ut flygblad med budskapet: ”Sluta skicka era kvinnor till kontoret och era döttrar till skolan.
leaflet (även: brochure)
leaflet (även: circular, newsletter)

Användningsexempel för "leaflet" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAre we moving towards a time when all food will have to be accompanied by an information leaflet?
Kommer det i framtiden bara finnas livsmedel med bifogad varningstext hos oss?
EnglishI do not think it makes sense to explain every consumer's rights in a package leaflet.
Jag anser det inte vara förnuftigt att upplysa varje konsument om dennes rättigheter genom en informationslapp.
EnglishI do not think it makes sense to explain every consumer' s rights in a package leaflet.
Jag anser det inte vara förnuftigt att upplysa varje konsument om dennes rättigheter genom en informationslapp.
EnglishThe Commission is already obliged to draft a report on the readability of the package leaflet.
Kommissionen har redan åtagit sig att utarbeta en rapport om hur bipacksedlarna ska bli lättare att läsa.
EnglishIt is not enough for the package leaflet to be readable.
Det räcker inte med att broschyren i förpackningen är läsbar.
EnglishI am also referring to a Member of this House, Mr Giertych, who issued an anti-Semitic leaflet.
Jag hänvisar också till en ledamot här i parlamentet, Maciej Marian Giertych, som gav ut en antisemitisk broschyr.
EnglishOne of the 48 recommendations set out by the expert group was for there to be an information leaflet.
En av de 48 rekommendationer som expertgruppen fastställt handlar om att det ska finnas en informationsbroschyr.
EnglishRead more in the leaflet and on the project website.
Läs mer i broschyren och på projektets webbsida.
EnglishThe package leaflet must be unmistakable and legible.
Bipacksedeln måste vara läslig och otvetydig.
EnglishInformation leaflet on the Energy Systems Program
EnglishNew Leaflet Bothnian Green Corridor
EnglishFaste Laboratory leaflet
EnglishOther publications include a collection of sketches and stories by children and an educational leaflet on the Natura 2000 network.
Bland övriga publikationer finns en samling teckningar och berättelser av barn och en undervisningsbroschyr om Natura 2000-nätverket.
EnglishIt will be a bit of a task to determine what we can cover adequately within the leaflet, but we will certainly have an attempt at it.
Det kommer att bli en svår uppgift att besluta vad broschyren kan täcka på ett adekvat sätt, men vi kommer verkligen att göra ett försök.
EnglishA large European airport, in Frankfurt, hands out a leaflet on request that explains the Regulation of the Council and the European Parliament.
En stor europeisk flygplats i Frankfurt tillhandahåller på begäran en broschyr där innebörden av rådets och parlamentets förordning förklaras.
EnglishBut, even with all that cover, it can still find its way to the bottom of the pile and the leaflet that comes in the door is not put on display.
Men också med all denna täckning kan det inträffa att informationen hamnar underst i högen, och att foldrarna som kommer genom dörren inte uppmärksammas.
EnglishMr Crowley's question was whether we could consider preparing an information leaflet and this action was also recommended by the Expert Group on Mortgage Credit.
Brian Crowleys fråga var om vi kunde överväga att utarbeta en informationsbroschyr, och denna åtgärd har också rekommenderats av expertgruppen om hypotekslån.
EnglishRepresentatives of the World Health Organisation (WHO) warn that falsified products are far from containing the active ingredients mentioned in the package leaflet.
Företrädare för Världshälsoorganisationen (WHO) varnar för att förfalskade produkter långt ifrån innehåller de aktiva ingredienser som anges på bipacksedeln.
EnglishFor patients, the availability of clear and authoritative information from the leaflet inside the package, to online at the level of a European health portal, is essential.
Patienterna fäster stor vikt vid tillgång till tydlig och officiell information som fås genom de små faktabladen inuti förpackningarna eller online genom en europeisk hälsoportal.
EnglishBut this very week councils in my constituency produced an excellent leaflet entirely in line with Parliament's report, making solid proposals for better air quality in Northamptonshire.
Men denna vecka framställde fullmäktigen i min valkrets en utsökt broschyr, helt i linje med parlamentets betänkande, med rejäla förslag för en bättre luftkvalitet i Northamptonshire.

Synonymer (engelska) till "leaflet":

leaflet