EN

leaf {substantiv}

volume_up
1. allmänt
leaf (även: blade, broadsheet, pad, page)
Can one patent the cells of a leaf without patenting the leaf itself?
Kan man ta patent på cellerna i ett blad utan att ta patent på själva bladet?
We can take a leaf from President Obama's book: he had the courage to receive the Dalai Lama.
Vi kan ta ett blad ur president Obamas bok: han hade modet att ta emot Dalai Lama.
Let us hope that the Council will now take a leaf out of our book and develop the same sense of urgency.
Låt oss hoppas att rådet nu kommer att ta ett blad ur vår bok och visa samma skyndsamhet.
leaf (även: foil, tinfoil)
leaf (även: draw, flap, stop, valve)
leaf (även: lamina)
2. "in a book"
leaf
volume_up
blad {neut.} (i bok)
Can one patent the cells of a leaf without patenting the leaf itself?
Kan man ta patent på cellerna i ett blad utan att ta patent på själva bladet?
We can take a leaf from President Obama's book: he had the courage to receive the Dalai Lama.
Vi kan ta ett blad ur president Obamas bok: han hade modet att ta emot Dalai Lama.
Let us hope that the Council will now take a leaf out of our book and develop the same sense of urgency.
Låt oss hoppas att rådet nu kommer att ta ett blad ur vår bok och visa samma skyndsamhet.
3. botanik
leaf
At the time, I compared the curved line of the year-on-year decline to a falling leaf.
Jag jämförde då kurvan för den årliga minskningen med ett fallande löv.
Cyprus, the island of Aphrodite, or in the words of the modern poet, 'the golden green leaf tossed into the sea '.
gyllengrönt löv utslängt i havet?.
såsom att dricka vatten med ett löv.

Användningsexempel för "leaf" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis is why I believe that it is time to turn a new leaf, to change existing policy.
Jag anser därför att det är dags att vi vänder sida, att vi ändrar vår politik.
EnglishOtherwise, this is a fig-leaf operation which could even put more people at risk.
Annars blir insatsen ett rent hastverk som kan utsätta ännu fler människor för risker.
EnglishThe choice of whether to apply the rules is only a fig leaf to disguise that reality.
Valet om man skall tillämpa reglerna eller inte är bara ett sätt att dölja verkligheten.
EnglishWe should take a leaf out of their book throughout the European Union.
Denna goda skandinaviska förebild borde vi alla i hela Europeiska unionen ta del av.
EnglishCan one patent the cells of a leaf without patenting the leaf itself?
Kan man ta patent på cellerna i ett blad utan att ta patent på själva bladet?
EnglishAt the time, I compared the curved line of the year-on-year decline to a falling leaf.
Jag jämförde då kurvan för den årliga minskningen med ett fallande löv.
EnglishWe can take a leaf from President Obama's book: he had the courage to receive the Dalai Lama.
Vi kan ta ett blad ur president Obamas bok: han hade modet att ta emot Dalai Lama.
EnglishMany a Member State, but also the European Parliament, could take a leaf out of its book.
Många medlemsstater, men också Europaparlamentet, kan ta exempel av detta.
EnglishThese proposals allow public officials a fig-leaf, but little more.
Dessa förslag tillåter tjänstemännen att bära ett fikonlöv, men inte så mycket mer.
EnglishWe cannot allow recovery to be a fig leaf for governments reluctant to reform.
Vi får inte låta återhämtningen bli ett fikonlöv för regeringar som är obenägna till reformer.
EnglishThis essentially is an elaborate democratic fig-leaf and we are all part of a charade.
Detta är i själva verket en utstuderad demokratisk täckmantel och vi medverkar alla i en fars.
EnglishWe cannot allow recovery to be a fig leaf for governments reluctant to reform.
Regeringar måste låta människor arbeta de timmar de väljer och behålla den flexibilitet de behöver.
EnglishMr President, this Regulation will be a fig-leaf to industry.
Herr ordförande, denna förordning är på väg att bli till ett fikonlöv för industrin.
EnglishPortugal should not take a leaf out its predecessor's book.
Portugal kan av sina finska föregångare lära sig hur det inte skall gå till.
EnglishThis is often simply used as a fig leaf, which is not the idea.
Detta används helt enkelt ofta överskylande, vilket inte är tanken.
EnglishThe fig leaf of national sovereignty serves only to hide the impotence of nation states.
Den nationella suveränitetens fikonlöv tjänar endast till att dölja de nationella staternas maktlöshet.
EnglishLet us hope that the Council will now take a leaf out of our book and develop the same sense of urgency.
Låt oss hoppas att rådet nu kommer att ta ett blad ur vår bok och visa samma skyndsamhet.
EnglishIn the past, it led to the introduction of pests such as the citrus leaf miner.
Vi medlemmar av Greklands kommunistparti fördömer Sharon-regeringens brott och EU: s skenheliga, delaktiga politik.
EnglishTake a leaf - and this really is meant as well-intentioned advice - out of the European Union's book in this case.
Ta i detta fall Europeiska unionen - och det är verkligen ett välment råd - som exempel.
EnglishCyprus, the island of Aphrodite, or in the words of the modern poet, 'the golden green leaf tossed into the sea'.
Cypern, Afrodites ö, eller som den samtida poeten säger, ett ?gyllengrönt löv utslängt i havet?.

Synonymer (engelska) till "leaf":

leaf
leafing
English