"leadership role" - Svensk översättning

EN

"leadership role" på svenska

EN

leadership role {substantiv}

volume_up
leadership role

Användningsexempel för "leadership role" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis is an area in which it has a leadership role, one that it must actually play.
Det är ett område där man har en ledande roll, en roll som man faktiskt måste spela.
EnglishIt has not taken on the leadership role in international climate protection.
Man har inte intagit ledarrollen i fråga om internationellt klimatskydd.
EnglishThat would not have been possible without the leadership role of the European Union.
Detta hade inte varit möjligt utan den Europeiska unionens ledande roll.
EnglishIt intends to play a leadership role in the preparatory process for the September summit.
EU har för avsikt att spela en ledande roll i förberedelserna inför toppmötet i september.
EnglishIt is clear that the EU should be playing a leadership role in Johannesburg.
Det är tydligt att EU borde spela en ledande roll i Johannesburg.
EnglishAmongst other things, women have to learn to lay claim to a role in leadership and decision making.
Kvinnor måste bland annat lära sig att göra anspråk på att få vara med och leda och besluta.
EnglishHow can you still claim that we will be playing a leadership role?
Hur kan ni fortsätta att hävda att vi spelar en ledande roll?
EnglishThis leadership role is something Member States prepare for and discharge with great determination.
Ledarskapet är något som medlemsstaterna förbereder sig för och genomför med stor beslutsamhet.
EnglishIt intends to play a leadership role in the preparatory process for the September summit.
Vi i Europeiska unionen är vana vid den form av stegvist arbete där man använder sig av övergångsperioder.
English• research-intensive SME required in leadership role
• Forskningsintensiva små och medelstora företag krävs i en ledarroll.
EnglishHere is the very important leadership role - yours, Baroness Ashton.
Här är den mycket viktiga ledarrollen er, fru Ashton.
EnglishThe project I2Mine has a budget of 25,414,022 Euro - Luleå University takes a leadership role.
Projektet I2Mine har en budget på 250 miljoner kronor – Luleå tekniska universitet intar en ledande roll.
EnglishThere are many other areas; how does Europe intend to take a leadership role in the future?
Och många andra områden där vi måste fråga oss hur Europa i framtiden skall kunna överta den ledande rollen?
EnglishHowever, let me assure you that this Commission will, with your help, play its leadership role.
Jag kan emellertid försäkra er om att denna kommission kommer, med er hjälp, att axla sin ledarskapsroll.
EnglishThe EU must retain and reinforce its leadership role in the international fight against climate change.
EU måste upprätthålla och förstärka sin ledande roll i den internationella kampen mot klimatförändringar.
EnglishThe EU confirmed its world leadership role on that occasion, yet its responsibilities have thereby been heightened.
Vid det tillfället visade EU att unionen har en världsledande roll, men därmed har ansvaret ökat.
EnglishThe EU has taken on the leadership role in these issues and we want that to remain the case in Copenhagen.
EU har tagit på sig ledarrollen i dessa frågor, och vi vill att det ska fortsätta att vara så i Köpenhamn.
EnglishThen there is the matter of the EU's role, of leadership.
Sedan har vi frågan om EU:s roll, om ledarskap.
EnglishThe meeting will provide an important opportunity to restate Europe's leadership role in the run-up to Bali.
Mötet kommer att vara ett viktigt tillfälle att åter betona EU:s ledarroll i upptakten till förhandlingarna på Bali.
EnglishIt will only succeed if those working in this institution truly realise the political leadership role that it has to play.
Vi kommer endast att lyckas med det om rådet verkligen förstår vilken politisk ledarskapsroll det måste spela.

Liknande översättningar för "leadership role" på svenska

role substantiv
leadership substantiv
title role substantiv
Swedish
actantial role substantiv
Swedish
gender role substantiv
Swedish
key role substantiv
Swedish
dual role substantiv
Swedish
affected role substantiv
female role substantiv
Swedish
leader role substantiv
Swedish
leadership competency substantiv