"leader role" - Svensk översättning

EN

"leader role" på svenska

EN

leader role {substantiv}

volume_up
leader role

Användningsexempel för "leader role" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe European Union needs to reclaim the role of leader and make itself heard with one voice.
EU måste återta ledarrollen och göra sin röst hörd med en enad front.
EnglishThe European Union has to have the role of leader in this field.
Europeiska unionen måste axla den ledande rollen på området.
EnglishI suspect that is how every world leader looks at their role.
Jag antar att alla världsledare ser likadant på sin roll.
EnglishYou cannot get a number one position, which is indeed the leader's role, if you are not taking the choices that need to be taken.
Man tar inte förstaplatsen - som verkligen är ledarens roll - om man inte gör de val som måste göras.
EnglishIts role as leader of the Eurogroup should be strengthened in order better to reflect the significance of the euro in the international context as well.
Rollen som ordförande för eurogruppen bör stärkas för att bättre reflektera eurons betydelse även i internationella sammanhang.
EnglishI think, therefore, that the international aid programme should be brought into being as quickly as possible, and that the EU should assume the role of leader in the programme.
Jag tror därför att det internationella stödprogrammet bör aktiveras så snart som möjligt, och att EU bör åta sig ledarrollen i programmet.

Liknande översättningar för "leader role" på svenska

role substantiv
leader substantiv
title role substantiv
Swedish
actantial role substantiv
Swedish
gender role substantiv
Swedish
key role substantiv
Swedish
dual role substantiv
Swedish
affected role substantiv
female role substantiv
Swedish
leader bait substantiv
Swedish