EN

leaded {adjektiv}

volume_up
I always point out that we used to drive in cars without seatbelts; we used to breathe in leaded petrol; and at Christmas time I used to get sweet cigarettes in my Christmas stocking.
Då brukar jag påpeka att förr åkte vi bil utan bilbälte, vi andades in bensin med bly i och till jul brukade jag få chokladcigaretter i min julstrumpa.
leaded
I always point out that we used to drive in cars without seatbelts; we used to breathe in leaded petrol; and at Christmas time I used to get sweet cigarettes in my Christmas stocking.
Då brukar jag påpeka att förr åkte vi bil utan bilbälte, vi andades in bensin med bly i och till jul brukade jag få chokladcigaretter i min julstrumpa.

Användningsexempel för "leaded" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHowever, I want to sound an alarm over the question of leaded petrol.
Jag vill emellertid utlysa en varning när det gäller frågan om blyad bensin.
EnglishDirective 98/70/EC will enable us to ensure that the sale of leaded petrol is phased out.
Med hjälp av direktiv 98/70/EG kan vi se till att försäljningen av blyhaltig bensin fasas ut.
EnglishDirective 98/ 70/ EC will enable us to ensure that the sale of leaded petrol is phased out.
Med hjälp av direktiv 98 / 70 / EG kan vi se till att försäljningen av blyhaltig bensin fasas ut.
EnglishYou can fill all your churches with as many leaded pipes as you want.
Ni kan fylla alla era kyrkor med så många blypipor ni vill.
EnglishFirstly, we must combat leaded petrol: it must urgently be eliminated.
För det första, angående bekämpningen av blyhaltig bensin.
EnglishThe Commission proposal also provides for a ban on the marketing of leaded petrol.
Europeiska kommissionens förslag innehåller också planeringen av ett förbud mot distribution av blyhaltig bensin på marknaden.
EnglishThat is a big difference from the debate about leaded and unleaded petrol that we had a few years ago.
Det är en stor skillnad mot diskussionen om blyhaltig eller blyfri bensin, som vi hade för några år sedan.
EnglishIn Britain there will be 1.3 million cars at least still on the road in 2000 that were designed to run on leaded petrol.
I Storbritannien kommer det år 2000 fortfarande att finnas minst 1, 3 miljoner bilar som går på blyad bensin.
EnglishI at least have received many representations from the owners of classic cars which can only run on leaded petrol.
Själv har jag i alla fall fått många framställningar från ägare till veteranbilar, som bara kan köras på blyad bensin.
EnglishWe therefore consider a ban on the marketing of leaded petrol in the Community after the year 2000 to be quite in order.
Kommissionen anser följaktligen att förbudet om försäljning av blyhaltig bensin är lämpligt inom gemenskapen efter år 2000.
EnglishThe first is the issue of leaded steel.
EnglishIn some of our more crowded ancient cities enormous damage is being done to people's health by emissions from leaded petrol engines.
I en del av våra äldre mer tättbefolkade städer ger utsläpp från maskiner drivna med blyad bensin upphov till stora hälsoproblem.
EnglishWe welcome the ban from January 2000 but we owe it to the millions of people who own cars that run on leaded petrol to tell them what happens then.
Vi välkomnar förbudet från januari 2000, men vi är skyldiga de miljoner människor som äger bilar som går på blyad bensin att tala om vad som händer sedan.
EnglishBy means of this directive no leaded petrol will be sold anywhere in Europe after January 2000, except where severe socio-economic problems would arise.
Med hjälp av detta direktiv ska blyhaltig bensin inte säljas någonstans i Europa efter januari 2000, utom där allvarliga socio-ekonomiska problem skulle uppstå.
EnglishI always point out that we used to drive in cars without seatbelts; we used to breathe in leaded petrol; and at Christmas time I used to get sweet cigarettes in my Christmas stocking.
Då brukar jag påpeka att förr åkte vi bil utan bilbälte, vi andades in bensin med bly i och till jul brukade jag få chokladcigaretter i min julstrumpa.

"leaded gasoline" på svenska

leaded gasoline
Swedish
  • blyad bensin
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"leaded glass" på svenska

leaded glass
Swedish
  • blyat glas
Mera chevron_right