"to lead through" - Svensk översättning

EN

"to lead through" på svenska

EN

to lead through {verb}

volume_up
to lead through

Användningsexempel för "to lead through" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishShe's come to lead us through the fascinating world of rugs.
Hon ska guida oss genom småmattornas fascinerande värld.
EnglishThrough the Lead Business Incubator we support companies who have new innovative ideas and high-growth potential.
Genom företagsinkubatorn Lead stödjer vi företag med nya spännande idéer och hög tillväxtpotential.
EnglishSelecting the AutoPilot command displays a wizard that will lead you through the steps of the remaining procedure for creating a new form.
Om du väljer AutoPilot, guidas du sedan av en assistent genom de olika stegen för att skapa ett nytt formulär.
EnglishLead them through the waters.
EnglishI am pleased to be in a position to be able to lead this proposal through in a single reading with the support from shadow rapporteurs, whom I also thank.
Det gläder mig att jag med stöd av skuggföredragandena har kunnat lotsa förslaget genom en enda behandling, och jag tackar också dem.
EnglishAnd that is very important -- the Charter of Compassion must lead us to develop through true compassion, what is called "universal responsibility."
Och det är väldigt viktigt -- Stadgan av medkänsla. ska leda oss till att utvecklas genom äkta medkänsla, vilket kallas för universell skyldighet.
EnglishLet us hope that his war, which you are slavishly supporting, will not lead, through a tragic chain of events, to the third world war and the end of mankind.
Låt oss hoppas att hans krig, som ni tjänstvilligt samtycker till, inte genom en serie tragiska omständigheter leder till ett tredje världskrig och slutet för mänskligheten.
EnglishAnother thing that we can do to stimulate demand and to help and lead the motor industry through this crisis is to ensure that the conditions of international competition, too, are also not violated.
En annan sak som vi kan göra för att stimulera efterfrågan och hjälpa motorindustrin genom denna kris är att se till att inte heller villkoren för den internationella konkurrensen kränks.

Liknande översättningar för "to lead through" på svenska

through preposition
through adverb
through adjektiv
Swedish
lead substantiv