"to lead the way" - Svensk översättning

EN

"to lead the way" på svenska

EN

to lead the way {verb}

volume_up
to lead the way (även: to direct, to guide, to show)
You need to lead the way, including in matters relating to the financial crisis.
Ni behöver visa vägen, även i frågor som gäller finanskrisen.
And with this, Europe will lead the way strongly for the rest of the world.
I och med detta kommer EU att tydligt visa vägen för resten av världen.
Someone needs to lead the way, and I would be inclined to rely on those elites.
Någon måste visa vägen, och jag skulle vara benägen att lita på dessa eliter.
to lead the way
The Committee on Constitutional Affairs is willing to lead the way here.
Utskottet för konstitutionella frågor är villigt att i spetsen för detta arbete.
Member States and candidate countries of the European Union should, of course, lead the way.
Europeiska unionens medlemsstater och kandidatländer måste naturligtvis i spetsen för det här.
The European Union must lead the way in simplification, confidence, authenticity and respect for differences.
Unionen måste i spetsen för förenkling, förtroende, äkthet och respekt för skillnader.
to lead the way
It is right for us to wish to lead the way in Nagoya in protecting biodiversity, but even the European Union has not been able to stop biodiversity loss.
Vi gör rätt i att vilja i täten i Nagoya för att skydda den biologiska mångfalden, men inte ens EU har klarat av att förhindra en minskning av den biologiska mångfalden.
The European Union must lead the way to ensure that rail becomes the preferred means of transport for all citizens as well as the natural and even the only means of transporting goods.
Europeiska unionen måste i täten för att järnvägen skall blir det transportslag som medborgarna föredrar och det naturliga eller till och med påtvingade transportmedlet för varor.

Användningsexempel för "to lead the way" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSomeone needs to lead the way, and I would be inclined to rely on those elites.
Någon måste visa vägen, och jag skulle vara benägen att lita på dessa eliter.
EnglishBy so doing, we can lead the way and be an example to the rest of the world.
Genom att göra så kan vi leda vägen och vara ett föredöme för resten av världen.
EnglishThe EU has every opportunity to lead the way in taking action to reduce CO2 emissions.
EU har alla möjligheter att leda vägen i arbetet med att reducera CO2-utsläppen.
EnglishThe Committee on Constitutional Affairs is willing to lead the way here.
Utskottet för konstitutionella frågor är villigt att gå i spetsen för detta arbete.
EnglishThis is where Europe will again lead the way in the fight for women's rights in Europe.
Här blir Europa på nytt till en förkämpe för kvinnans rättigheter i Europa.
EnglishAnd with this, Europe will lead the way strongly for the rest of the world.
I och med detta kommer EU att tydligt visa vägen för resten av världen.
EnglishThe institutions of the Community and Member States must lead the way in this.
Gemenskapens institutioner och staterna bör föregå med gott exempel.
EnglishWe shall lead the way and we shall continue to work to achieve the objectives I have mentioned.
Vi kommer att gå framåt och fortsätta att verka i den riktning jag har beskrivit.
EnglishI call on the new Commissioner, whom I congratulate on his appointment, to lead the way.
Jag uppmanar den nya kommissionären, som jag gratulerar till utnämningen, att visa vägen.
EnglishYou need to lead the way, including in matters relating to the financial crisis.
Ni behöver visa vägen, även i frågor som gäller finanskrisen.
EnglishAnd we were once again able to lead the way on an issue that is crucial to all citizens.
Och vi kunde också, än en gång, gå i spetsen på ett område som är avgörande för alla medborgare.
EnglishWe also need to lead the way, as people have said, on ratification.
Vi måste också ta ledningen, som många redan sagt, i ratificeringen.
EnglishThe ECB should lead the way in this area and take immediate measures to make its work more transparent.
ECB bör gå före på detta område och omgående förbättra insynen i sitt arbete.
EnglishWhat has happened, and does Sweden want to lead the way in the future on equal-opportunities issues?
Vad har hänt och vill Sverige vara en spjutspets i framtiden för jämställdhetsfrågorna?
EnglishWe must lead the way in order to ensure that enlargement is a success.
Vi måste ta ledningen så att utvidgningen kan bli en framgång.
EnglishThe motor vehicle industry is now being asked to lead the way in reducing CO2 emissions in Europe.
Man har nu ställt krav på bilindustrin att inleda minskningen av koldioxidutsläpp i Europa.
EnglishMember States and candidate countries of the European Union should, of course, lead the way.
Europeiska unionens medlemsstater och kandidatländer måste naturligtvis gå i spetsen för det här.
EnglishI believe that cities have every opportunity to lead the way towards a sustainable energy future.
Jag anser att städerna har alla möjligheter att visa vägen för en framtid med hållbar energi.
EnglishWe must lead the way in trying to slow down climate change.
Vi måste gå framåt för att försöka bromsa dessa klimatförändringar.
EnglishEurope's small and medium-sized enterprises lead the way in translating social standards into reality.
Europas små och medelstora företag går i spetsen när det gäller att verkställa sociala normer.

Liknande översättningar för "to lead the way" på svenska

the artikel
Swedish
way substantiv