"lead goal" - Svensk översättning

EN

"lead goal" på svenska

volume_up
lead goal {substantiv}
EN

lead goal {substantiv}

volume_up
lead goal

Användningsexempel för "lead goal" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThat is a reversal of our legal system and will certainly not lead to the desired goal.
Detta är en förvanskning av vårt rättssystem och kan som sådant säkert inte leda till det önskade målet.
EnglishDifferent models in individual Member States will certainly not lead to the goal that has been set.
Olika modeller i olika medlemsstater kommer absolut inte att leda till att det uppställda målet nås.
EnglishIt is important that the UN process is now up and running and that in the European Union, we are aware that many paths lead to the same goal.
Det är viktigt att FN-processen nu har kommit i gång och i EU är vi medvetna om att många vägar leder till samma mål.
EnglishThen everyone was given 45 minutes of work that would directly lead them towards their goal, but they were told that they could stop at any time.
Sedan fick alla ägna 45 minuter åt arbete som skulle leda dem direkt mot sina mål, men blev tillsagda att de när som helst fick sluta.
EnglishAlso, you can see at a glance the referring sources that lead to goal conversion, latency and recency, average order value, and which keywords convert best.
Du kan även snabbt se vilka hänvisningskällor som resulterar i målomvandlingar, väntetid och frekvens, genomsnittligt ordervärde samt vilka sökord som ger flest omvandlingar.
EnglishNeither tightening up the Stability and Growth Pact nor the so-called strict conditionality of the future stability mechanism will therefore lead us to our goal.
Vi kommer därför varken att nå vårt mål genom att skärpa stabilitets- och tillväxtpakten eller genom en så kallad strikt villkorlighet i den framtida stabilitetsmekanismen.

Liknande översättningar för "lead goal" på svenska

goal substantiv
Swedish
lead substantiv