"to lead by example" - Svensk översättning

EN

"to lead by example" på svenska

EN

to lead by example {verb}

volume_up
If the EU is to have any credibility in this debate, it must lead by example.
Om EU ska få någon trovärdighet i denna debatt måste vi föregå med gott exempel.
The EU should continue to lead by example in combating climate change.
EU bör fortsätta att föregå med gott exempel i kampen mot klimatförändringen.
The top professional clubs have to lead by example.
De mest framgångsrika proffsklubbarna måste föregå med gott exempel.

Användningsexempel för "to lead by example" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIf the EU is to have any credibility in this debate, it must lead by example.
Om EU ska få någon trovärdighet i denna debatt måste vi föregå med gott exempel.
EnglishWe need to show all industrial nations our determination and to lead by example.
Vi måste som industrinationer visa beslutsamhet och föregå med goda exempel.
EnglishThe EU should continue to lead by example in combating climate change.
EU bör fortsätta att föregå med gott exempel i kampen mot klimatförändringen.
EnglishWe should lead by example therefore, playing by the rules governing international trade.
Vi bör därför vara ett gott föredöme och följa den internationella handelns spelregler.
EnglishThat is clearly one area where Parliament could lead by example.
Detta är säkert ett område där parlamentet skulle kunna föregå med gott exempel.
EnglishBritain and France should lead by example and unilaterally dismantle their nuclear warheads.
Förenta staterna bör omedelbart ta bort alla sina kärnvapen från europeiskt territorium.
EnglishThey can lead by example by getting government departments to pay on time.
De kan ha en ledande funktion genom att till exempel få regeringsdepartementen att betala i tid.
EnglishAlso, let us not forget that the EU needs to deliver here at home and to lead by example.
Låt oss inte heller glömma att EU behöver visa resultat här hemma och föregå med gott exempel.
EnglishThe Rio Summit brought little in the way of results, so it is up to us to lead by example!
Toppmötet i Rio ger inte särskilt mycket resultat - det är vår sak att föregå med gott exempel!
EnglishSo I say it behoves us all in Europe to lead by example.
Jag menar att det tillkommer oss alla i Europa att föregå med gott exempel.
EnglishThe charter must be our compass and we must lead by example, in particular, when we legislate.
Stadgan måste vara vår kompass, och vi måste föregå med gott exempel, särskilt när vi lagstiftar.
EnglishLegislation is not enough and we should lead by example.
Lagstiftning är inte tillräckligt och vi borde föregå med gott exempel.
EnglishThe top professional clubs have to lead by example.
De mest framgångsrika proffsklubbarna måste föregå med gott exempel.
EnglishAfter all, from now on, Member States and governments will themselves have to lead by example.
Från och med nu kommer medlemsstaterna och regeringarna själva att vara tvungna att föregå med gott exempel.
EnglishOur Amendment 34 asks the EU to lead by example.
I vårt ändringsförslag 34 uppmanar vi EU att föregå med gott exempel.
EnglishSecondly, I completely agree with those who say that the least we must do therefore, is lead by example.
Då håller jag fullständigt med dem som säger att vi åtminstone har en förebildsfunktion att uppfylla.
EnglishI wholeheartedly support the Commission in its endeavour to get Member State governments to lead by example.
Jag stöder helhjärtat kommissionens strävan att medlemsstaternas regeringar skall vara goda föredömen.
EnglishWe must lead by example and do the same in Belfast.
Vi måste tjäna som exempel och göra samma sak i Belfast.
EnglishBut it does not seem to be able to lead by example.
Det tycks dock själv inte kunna föregå med gott exempel.
EnglishAfter all, as Members, we should lead by example.
Som ledamöter borde vi trots allt föregå med gott exempel.

Liknande översättningar för "to lead by example" på svenska

example substantiv
by preposition