EN

lazy {adjektiv}

volume_up
1. "being unwilling to work"
lazy
volume_up
lat {adj.} (ovillig att arbeta)
Anyone can see you're a lazy, spoiled, crybaby.
Vem som helst ser att du är en lat, bortskämd lipsill.
We tend to forget that Lady Justice is sometimes lazy and it takes her a long time to make decisions.
Vi glömmer lätt att rättvisans gudinna ibland är lat, och det tar lång tid för henne att fatta beslut.
And if you can't find the answers, you must be lazy or stupid.
Och om du inte hittar svaren, så är du korkad eller lat.
lazy
volume_up
dåsig {adj.} (ovillig att arbeta)
lazy
volume_up
arbetsskygg {adj.} (ovillig att arbeta)
lazy
volume_up
långsamt flytande {adj.} (ovillig att arbeta)
lazy
volume_up
lättjefull {adj.} (ovillig att arbeta)

Användningsexempel för "lazy" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOr the Minister for Health, who demonstrated a lazy incompetence in this matter?
Eller hälsoministern, som visade en allvarlig inkompetens i frågan?
English. - (LV) Mr President, Commissioner, we are all lazy.
för PPE-gruppen. - (LV) Herr talman, herr kommissionsledamot!
EnglishAnd if you can't find the answers, you must be lazy or stupid.
Och om du inte hittar svaren, så är du korkad eller lat.
EnglishWe tend to forget that Lady Justice is sometimes lazy and it takes her a long time to make decisions.
Vi glömmer lätt att rättvisans gudinna ibland är lat, och det tar lång tid för henne att fatta beslut.
EnglishWhen it comes to preventing and eliminating doping there should not be any lazy compromises either.
När det handlar om att förebygga och undanröja dopning får det inte heller finnas några lata kompromisser.
EnglishThis way well-performing states can compensate for the underachievement of weak or lazy states.
På det här sättet kan stater som har ett bra resultat kompensera för svaga eller lata stater som underpresterar.
EnglishOur goals were not magnanimous enough and our visions were unconvincing and our compromises too lazy.
Våra mål var inte tillräckligt ädelmodiga, visionerna föga övertygande och våra kompromisser alltför slöa.
EnglishMrs de Groen-Kouwenhoven, I have to say here that the Commission is perhaps slow, but certainly not lazy.
Fru Groen-Kouwenhoven! Jag måste säga i sammanhanget att kommissionen kanske är långsam, men verkligen inte lat.
EnglishAnyone can see you're a lazy, spoiled, crybaby.
Vem som helst ser att du är en lat, bortskämd lipsill.
EnglishThe current tax system favours ownership, investments and lazy money too much, and penalises work.
Det nuvarande skattesystemet gynnar i alltför stor utsträckning ägande, placeringar och lata pengar samt straffar arbete.
EnglishIt may be that the compromise is lame or lazy.
Det kan hända att kompromissen är kraftlös eller dålig.
EnglishHow lazy can they be as representatives of the people?
Hur lata kan de vara som folkets företrädare?
EnglishAs long as we believe that people, our own neighbors, are selfish, stupid or lazy, then there's no hope.
Så länge vi tror att människor, våra grannar, är egoistiska, korkade eller lata, så finns det inget hopp för framtiden.
EnglishYou and Lazy Boy got this gun from somebody!
Du och Lazy Boy fick det här vapnet från någon!
EnglishInstead we got a lazy compromise.
Ett fullständigt öppnande av energimarknaderna har uteblivit, trots att det borde ha genomförts för länge sedan.
EnglishWhat happened at noon today was the action of those who are too lazy to stick it out right through to the end of the sitting.
Det som hände vid lunchtid i dag var ett verk av dem som är för lata för att stanna kvar tills sammanträdet är avslutat.
EnglishThat guy outside Lazy Boy's.
EnglishDoes this mean we are lazy?
EnglishCod are quite lazy fish.
EnglishBut you're too damn lazy.

Synonymer (engelska) till "lazy":

lazy
laziness
bone-lazy
English