"laziness" - Svensk översättning

EN

"laziness" på svenska

volume_up
laziness {substantiv}
volume_up
lazy eye {substantiv}
SV
EN

laziness {substantiv}

volume_up
And I don't think Sunday football-watching and general laziness is the cause.
Jag tror inte att fotboll på TV på söndag eller allmän slöhet är anledningen.
This is why it is incomprehensible that a number of countries - out of pure laziness as far as I can understand - have still not ratified the European Agreement which exists with the Baltic States.
Därför är det obegripligt att ett antal länder ännu inte - av ren slöhet, så vitt jag förstår - har ratificerat de Europaavtal som finns med de baltiska staterna.
laziness (även: drowsiness, languor)

Användningsexempel för "laziness" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAnd I don't think Sunday football-watching and general laziness is the cause.
Jag tror inte att fotboll på TV på söndag eller allmän slöhet är anledningen.
EnglishBut I can assure you, the Commission will work hard to ensure that it can never be accused of legislative laziness.
Den andra frågan jag vill ta upp är kodifikationen och konsolideringen.
EnglishThis has all come about owing to a combination of ignorance, impatience, laziness and pursuit of profit.
I alla de här fallen handlade det om en kombination av okunnighet, otålighet, bekvämlighet och vinstbegär.
EnglishThis system encourages laziness in producers.
EnglishEuropean policy is often at variance with this idea, inviting citizens to be passive and sometimes even rewarding laziness.
EU:s politik strider ofta mot denna idé, den uppmuntrar medborgarna att vara passiva och belönar ibland till och med lathet.
EnglishBut I can assure you, the Commission will work hard to ensure that it can never be accused of legislative laziness.
Men jag kan försäkra er att kommissionen kommer att vaka över att dess attityd inte skall kunna uppfattas som ett bevis på bristande lagstiftningsvilja.
EnglishIt is pure laziness.
EnglishThis is why it is incomprehensible that a number of countries - out of pure laziness as far as I can understand - have still not ratified the European Agreement which exists with the Baltic States.
Därför är det obegripligt att ett antal länder ännu inte - av ren slöhet, så vitt jag förstår - har ratificerat de Europaavtal som finns med de baltiska staterna.

Synonymer (engelska) till "laziness":

laziness
lazy
bone-lazy
English