"layman" - Svensk översättning

EN

"layman" på svenska

volume_up
layman {substantiv}
SV
EN

layman {substantiv}

volume_up
layman (även: layperson)
It is not really just black and round, as the layman thinks.
Ett däck är verkligen inte bara svart och runt som en lekman inbillar sig.
Will any initiatives now be launched in order to make taxation more transparent for the layman?
Kommer det att inledas några initiativ nu för att göra beskattningen mer öppen för en lekman?
The advantages here are obvious even to the layman.
Fördelarna är uppenbara även för en lekman.

Användningsexempel för "layman" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn layman’s terms, that means I can tell my claret from my hock.
I lekmannatermer betyder det att jag kan skilja ett rödvin från ett rhenvin.
EnglishWhen are we going to pay attention to a layman - the European Union citizen?
När ska vi börja ta hänsyn till gemene man - EU-medborgaren?
EnglishIt is not really just black and round, as the layman thinks.
Ett däck är verkligen inte bara svart och runt som en lekman inbillar sig.
EnglishWill any initiatives now be launched in order to make taxation more transparent for the layman?
Kommer det att inledas några initiativ nu för att göra beskattningen mer öppen för en lekman?
EnglishFurthermore, no layman, nor many MEPs, really understand how the whole thing works.
Dessutom förstår inga lekmän, och inte heller många ledamöter av Europaparlamentet, hur organisationen fungerar.
EnglishAs a layman, if I had to use a device like this, these are the questions that I would ask myself.
Som lekman är detta de frågor som jag själv skulle ställa om jag var tvungen att använda en produkt som denna.
EnglishThe advantages here are obvious even to the layman.
Fördelarna är uppenbara även för en lekman.
EnglishIt creates more transparency, even if the layman would probably find his head spinning at the sight of this document.
Detta skapar större insyn, även om lekmannen säkert skulle bli alldeles vimmelkantig, om han fick se den föreliggande texten.
EnglishWhen we debate any EU legal act, including any in the field of energy, we stress that the consumer is most important, in other words, a layman.
Varje gång vi debatterar en EU-rättsakt, även på energiområdet, framhåller vi att det viktiga är konsumenten, eller med andra ord gemene man.
EnglishI should like to add that this group has been singing religious songs on the ground floor for quite a while, which has somewhat shocked the layman in me.
Jag vill tillägga att den här gruppen stämt upp i religiösa sånger under en lång stund på bottenvåningen, och jag som inte är kristen blev chockad.
EnglishMr Schnellhardt's education makes him an expert, which is why his reports are extremely sound and often, perhaps, even a little too technical for the layman.
Schnellhardt är med sin bakgrund sakkunnig på området och därför bygger hans betänkanden på fakta, även om det för en lekman ibland blir alltför tekniskt.
EnglishI am a layman in many areas, including this one, but I must say that the ECB has to bring down interest rates quickly and as a matter of urgency.
Jag är en lekman på många områden, inklusive detta, men jag måste säga att Europeiska centralbanken måste sänka räntorna snabbt och behandla detta som ett brådskande ärende.
EnglishEven a layman can understand what warriors had known long before Hannibal: a shield in a soldier's hand is a means for a better and more efficient use of his sword.
Till och med en lekman kan förstå vad krigare har vetat sedan långt före Hannibal: en sköld i en soldats hand är ett medel för att bättre och effektivare kunna använda sitt svärd.
EnglishThere is no point in having access to information if it is too complex or too opaque to be comprehensible to the layman - it renders such access meaningless.
Det är inte någon mening med att ha tillgång till information om den är alltför komplicerad eller alltför djup för att vara begriplig för lekmannen - det gör bara att sådan tillgång blir meningslös.

Synonymer (engelska) till "layman":

layman