"to lay open" - Svensk översättning

EN

"to lay open" på svenska

Användningsexempel för "to lay open" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis would lay the NATO states open to blackmail from Teheran or Pyongyang.
Det skulle göra Natostaterna öppna för utpressning från Teheran eller Pyongyang.
EnglishThe generous subsidy system continues to lay itself open to fraud and irregularities.
Det generösa bidragssystemet fortsätter att vara sårbart för bedrägerier och oegentligheter.
EnglishGlobal players in Europe have no choice other than to lay themselves open to competition in world markets.
Global players från Europa har inget annat val än att möta konkurrensen på världsmarknaden.
EnglishWe must not lay ourselves open to the accusation that we are engaging in economics for the benefit of special interest groups.
Vi får inte utsätta oss för anklagelsen att särskilt gynna vissa grupper.
EnglishAlso, we would lay ourselves open to the charge that the Novel Food Regulation is a labelling swindle.
Dessutom skulle vi utsätta oss för klandret, att förordningen om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser utgör en etikettsvindel.
EnglishBut when it comes to human rights abuses, if we are selective in the application of principle, then we lay this House open to the charge of hypocrisy.
Men om vi är selektiva när vi tillämpar principer, när det gäller brott mot de mänskliga rättigheterna, blottar vi parlamentet för kritik om hyckleri.
EnglishThe fact that VOCs also contribute to the destruction of the ozone layer and so lay us open to serious climate changes, only makes the need for action even greater.
Att VOC-utsläppen också medverkar till att bryta ned ozonlaget och därmed utsätter oss för allvarliga klimatändringar gör bara behovet av en aktiv insats ännu större.