"to lay down the law" - Svensk översättning

EN

"to lay down the law" på svenska

EN

to lay down the law {verb}

volume_up
1. bildligt

Användningsexempel för "to lay down the law" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe transport ministers do not entirely lay down the law in this field.
Det är inte bara transportministrarna som fastställer lagstiftningen på detta område.
EnglishNobody, not even Parliament, can lay down the law to a Member State when it comes to when and where this or that project is to be put into effect.
Ingen - inte heller parlamentet - kan bestämma när och var en medlemsstat skall genomföra vilket projekt.
EnglishThis is not so in this case, as Parliament and the Council lay down the law together, but the Council decides the implementing measures on its own.
Här var det inte så. Här är det parlamentet och rådet som stiftar lagar men rådet som ensamt fastställer villkoren för genomförande.
EnglishThe American Congress simply cannot lay down the law for our companies and if there are disputes then arbitration is in the hands of the WTO.
Det kan inte vara så att den amerikanska kongressen sätter upp lagar för våra företag och om det uppstår konflikter så är det WTO som får döma.
EnglishAt the end there is a complicated appendix which seeks to lay down the law on the specifications for codends and even the exact size and shape of codend buoys.
I slutet finns det en komplicerad bilaga som beskriver ett försök att utarbeta en lag om specifikationer för lyft och till och med exakt storlek och form för lyftbojar.