"laxity" - Svensk översättning

EN

"laxity" på svenska

volume_up
laxity {substantiv}
EN

laxity {substantiv}

volume_up
Some States show demonstrable laxity when it comes to respecting fundamental rights in a prison environment.
Vissa stater visar en påtaglig slapphet när det gäller respekten för grundläggande rättigheter i fängelsemiljö.
This is guaranteed to bring even more laxity than we are already seeing, and that is probably the last thing we need.
Detta kommer garanterat att föra med sig ännu mer slapphet än vi redan ser, och detta är troligen det sista vi behöver.
Many honest citizens have lost a lot of money because of the Commission's blameworthy laxity in this case.
Många ärliga medborgare har förlorat stora summor pengar på grund av kommissionens klandervärda slapphet i den här frågan.

Användningsexempel för "laxity" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe European Union should have been given new tools in its struggle against the laxity of the system.
Man hade behövt ge Europeiska unionen nya redskap i kampen mot slappheten i systemet.
EnglishThe rapporteur is therefore right to be concerned over a certain degree of laxity being shown by the Member States.
Föredraganden har alltså rätt i att oroa sig för medlemsstaternas släpphänthet.
EnglishThe safety and the quality of foodstuffs must not suffer due to laxity.
Säkerheten och kvaliteten på livsmedelsprodukter får inte under några omständigheter behandlas med släpphänthet.
EnglishClearly, it is not a currency of trade, nor is it a factor of budgetary discipline but is, on the contrary, one of laxity.
Vad stabilitetspakten beträffar håller den uppenbarligen på att bryta samman.
EnglishThis is not economic laxity but good economic sense.
Detta är inte släpphänthet, utan sunt ekonomiskt förnuft.
EnglishSome States show demonstrable laxity when it comes to respecting fundamental rights in a prison environment.
Vissa stater visar en påtaglig slapphet när det gäller respekten för grundläggande rättigheter i fängelsemiljö.
EnglishGovernment must curb man's laxity.
Myndigheterna har till uppgift att tygla människors obundenhet.
EnglishMany honest citizens have lost a lot of money because of the Commission's blameworthy laxity in this case.
Många ärliga medborgare har förlorat stora summor pengar på grund av kommissionens klandervärda slapphet i den här frågan.
EnglishThis is sometimes due to laxity, but often also due to real problems, such as a lack of waste disposal facilities.
Detta beror ibland på slöhet, men ofta även på verkliga problem, som begränsade möjligheter att göra av med avfallet.
EnglishThis is guaranteed to bring even more laxity than we are already seeing, and that is probably the last thing we need.
Detta kommer garanterat att föra med sig ännu mer slapphet än vi redan ser, och detta är troligen det sista vi behöver.
EnglishClearly, it is not a currency of trade, nor is it a factor of budgetary discipline but is, on the contrary, one of laxity.
Den är helt klart ingen handelsvaluta och den är heller ingen faktor för budgetdisciplin, utan tvärtom för släpphänthet.
EnglishThe ideology of 'fewer and fewer controls' has given way to the realisation that terrorism feeds on our laxity.
Ideologin för "ständigt mindre kontroll" har lämnat plats för det realistiska konstaterandet att terrorismen gynnas av vår släpphänthet.
EnglishThe ideology of 'fewer and fewer controls ' has given way to the realisation that terrorism feeds on our laxity.
Ideologin för " ständigt mindre kontroll " har lämnat plats för det realistiska konstaterandet att terrorismen gynnas av vår släpphänthet.
EnglishI am not going to point out to you the reprehensible laxity of the relevant British authorities in the criminal problem of mad cow disease.
Jag skall inte påminna er om de brittiska myndigheternas straffbara släpphänthet i den kriminella problematiken med den galna kosjukan.
EnglishI would really like to seize this opportunity to ask the Commissioner whether he feels that there is too much laxity about monitoring.
Jag vill verkligen utnyttja detta tillfälle för att fråga kommissionären om han anser att det råder alltför stor slapphet vad gäller övervakning.
EnglishOn the other hand, if we look at the laxity of a number of developing countries as regards the labelling of honey, the system rapidly becomes absurd.
Om man i stället betraktar vissa utvecklingsländers slappa hantering av märkningen av honung, leder detta system snabbt in absurdum.
EnglishIndeed, it leaves too much vagueness and laxity in the procedures, which creates the risk that this historic right will be misused.
Det finns alltför många oklarheter och alltför mycket slapphet i förfarandena, vilket innebär en risk för att denna historiska rättighet kommer att missbrukas.
EnglishSo we need to find some sort of middle way between laxity, negligence and wastefulness on the one hand and systematic, destructive criticism on the other.
Vi måste således finna rätt väg genom att, å ena sidan, undvika släpphänthet, slarv och slöseri och, å andra sidan, systematiskt och skadligt förtal.
EnglishThere has most definitely been an acceptance of laxity in developing alternative methods, and that laxity must cease with this directive.
Det är tydligt att man accepterat en slapp hållning när det gäller utvecklingen av alternativa metoder och denna slappa attityd måste upphöra i och med detta direktiv.
EnglishThis budgetary laxity led governments to propose, for 1998, a budget which, in payment appropriations, surpasses the real expenditure of 1996 by 8 %.
Denna släpphänthet fick regeringarna att för 1998 föreslå en budget som i betalningsbemyndiganden var 8 % högre än de utgifter som verkligen genomförts under 1996.

Synonymer (engelska) till "laxity":

laxity