"lawsuit" - Svensk översättning

EN

"lawsuit" på svenska

volume_up
lawsuit {substantiv}
EN

lawsuit {substantiv}

volume_up
1. juridik
lawsuit (även: suit)
This is a multimillion dollar lawsuit, not some excuse for puppy love.
Det här är en rättegång som är värd multimiljoner, inte en ursäkt för valpkärlek.
Stoeger, that machine is just a lawsuit waiting to happen.
Stoeger, den där maskinen är bara en rättegång på väg att hända.
Förstörde jag verkligen pappas rättegång?
lawsuit (även: suit)
So you have five million, that is, five million authors and five million plaintiffs is a massive lawsuit.
Man har alltså fem miljoner, fem miljoner författare och fem miljoner målsägande i en enorm rättsprocess.
("Although it's nothing serious, let's keep an eye on it to make sure it doesn't turn into a major lawsuit.")
("Det är visserligen inget allvarligt, men vi får hålla ett öga på det och se till att det inte utvecklar sig till en rättsprocess.")

Användningsexempel för "lawsuit" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe victim’s family, however, has filed a lawsuit against the American soldiers involved.
Offrets familj har dock öppnat process mot de inblandade amerikanska soldaterna.
EnglishThis is a multimillion dollar lawsuit, not some excuse for puppy love.
Det här är en rättegång som är värd multimiljoner, inte en ursäkt för valpkärlek.
EnglishTen Member States joined this lawsuit between January and April 2001.
Tio medlemsstater anslöt sig till stämningsansökan mellan januari och april 2001.
EnglishTen Member States joined this lawsuit between January and April 2001.
Är kommissionen beredd att föreslå en handlingsplan och en budgetpost för att hantera denna fråga?
EnglishStoeger, that machine is just a lawsuit waiting to happen.
Stoeger, den där maskinen är bara en rättegång på väg att hända.
EnglishSo you have five million, that is, five million authors and five million plaintiffs is a massive lawsuit.
Man har alltså fem miljoner, fem miljoner författare och fem miljoner målsägande i en enorm rättsprocess.
EnglishApparently, 10 % will go to the Commission, while the ten Member States that joined the lawsuit will receive 90 %.
I detta sammanhang välkomnar vi också avtalet mellan kommissionen, de tio medlemsstaterna och företaget Philip Morris.
EnglishIt will be a Freudian slip of mine if we appear with our lawsuit before you at the Court of Justice in Luxembourg.
Det är en freudiansk felsägning av mig när jag säger att vi med vårt domstolsärende kommer till er i domstolen i Luxemburg.
English("Although it's nothing serious, let's keep an eye on it to make sure it doesn't turn into a major lawsuit.")
("Det är visserligen inget allvarligt, men vi får hålla ett öga på det och se till att det inte utvecklar sig till en rättsprocess.")
EnglishDid I really ruin Daddy's lawsuit?
Förstörde jag verkligen pappas rättegång?
EnglishApparently, 10% will go to the Commission, while the ten Member States that joined the lawsuit will receive 90%.
Uppenbarligen kommer 10 procent att gå till kommissionen, medan de tio medlemsstater som anslöt sig till stämningsansökan kommer att få 90 procent.
EnglishIt is quoted in many international documents on victims of crimes and it is essential for the victim to be given access to their own lawsuit.
Det citeras i många internationella handlingar om brottsoffer och det är mycket viktigt att brottsoffrets intressen beaktas vid rättegången.
EnglishThis prompted the Portuguese legal authorities to reject the lawsuit which was being backed by the Commission – a decision which is currently the subject of an appeal.
I sitt förtydligande (C-0282/00) slog EG-domstolen fast att den portugisiska domstolen bör avvisa det av kommissionen understödda målet, ett beslut som sedermera har överklagats.
EnglishLast year, the Commission considered Parliament’ s lawsuit to be generally unnecessary, because they could get the push system off the ground within a few months, six months at the most.
Det är i krisen som rättsstaten prövas, och det är i krisen som rättsstaten behövs allra mest för att skydda medborgarna, också mot en ogrundad övervakning från samhället självt.

Synonymer (engelska) till "lawsuit":

lawsuit