"laws of physics" - Svensk översättning

EN

"laws of physics" på svenska

EN

laws of physics {pluralis}

volume_up
laws of physics
In "Wonders of the Solar System," we kept emphasizing the laws of physics are universal.
I "Wonders of the Solar System," lade vi fokus på att framhäva att fysikens lagar är universiella.
Applied Geophysics is a topic based on the laws of physics and methods which, combined with geological information can be used in a variety of applications.
Forskningsutbildningsämnet Tillämpad geofysik är ett ämne baserat på fysikens lagar och metoder, vilket i kombination med geologisk information kan användas i en rad olika tillämpningar.

Användningsexempel för "laws of physics" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn "Wonders of the Solar System," we kept emphasizing the laws of physics are universal.
I "Wonders of the Solar System," lade vi fokus på att framhäva att fysikens lagar är universiella.
EnglishThe laws of physics do not normally apply to politics, with the possible exception of the Archimedes principle.
Jag, och många andra, misstog oss då vi gjorde denna förutsägelse.
EnglishThe environmental scientist has had a field day, but the natural world obeys the laws of physics and chemistry, subjects which I taught for 39 years.
Miljöforskarna har haft goda tider, men naturvärlden lyder under fysikens och kemins lagar, vilka är ämnen som jag undervisat i under 39 år.
EnglishClimate change is progressing according to the laws of physics and chemistry, and we will take responsibility for our decisions and, furthermore, for not doing anything at all.
Klimatförändringarna fortsätter enligt fysikens och kemins lagar, och vi kommer att ta ansvar för våra beslut och även för det vi inte gör.
EnglishThis means that he is very interested in how nature uses the laws of physics and how different species are optimized to work in a particular environment.
Det innebär bland annat att han är mycket intresserad av hur naturen nyttjar de fysikaliska lagarna och hur olika arter är optimerade för att fungera i en viss miljö.
EnglishApplied Geophysics is a topic based on the laws of physics and methods which, combined with geological information can be used in a variety of applications.
Forskningsutbildningsämnet Tillämpad geofysik är ett ämne baserat på fysikens lagar och metoder, vilket i kombination med geologisk information kan användas i en rad olika tillämpningar.

Liknande översättningar för "laws of physics" på svenska

laws substantiv
Swedish
physics substantiv
Swedish
of preposition
Lär dig andra ord