"lawn" - Svensk översättning

EN

"lawn" på svenska

volume_up
lawn {substantiv}
volume_up
lawn mower {substantiv}
EN

lawn {substantiv}

volume_up
It is enough simply to mow the lawn and claim a subsidy.
Det räcker helt enkelt att man klipper sin gräsmatta för att man ska kunna få stöd.
Först måste vi klippa gräsmattan.

Användningsexempel för "lawn" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is enough simply to mow the lawn and claim a subsidy.
Det räcker helt enkelt att man klipper sin gräsmatta för att man ska kunna få stöd.
EnglishYou're going to..... drive a... a lawn mower to another state?
Ska du...... köra en gräsklippare till en annan stat?
EnglishCrimenetto, it's Alvin and he's driving his lawn mower.
Crimenetto, det är Alvinoch han kör sin gräsklippare
EnglishI think I'll go and mow the lawn.
EnglishIt's a lawn mower, for God's sake.
EnglishFirst we got to mow that lawn.
EnglishWe know, for example, that nowadays a four-stroke lawn mower emits exactly as much in an hour as a car in European category 4 travelling at 150 kilometres per hour.
Vi vet exempelvis att en fyrtaktsgräsklippare nu för tiden på en timme släpper ut lika mycket avgaser som ett Euro IV-fordon som kör i 150 kilometer i timmen.
EnglishThe proposal we are discussing today concerns emissions from engines used in lawn mowers, power saws, leaf collection machines, pumps, generators and similar equipment.
Det förslag som vi diskuterar idag berör utsläpp från motorer som används i gräsklippare, motorsågar, lövblåsningsmaskiner, pumpar, generatorer och liknande utrustning.
EnglishThe reactor will serve to fertilize the environment, deliver other things as well at the same time, and therefore we will seed that lawn, as opposed to try the sodding approach.
Reaktorn kommer att göda det närliggande området, och samtidigt ge andra saker, och därför kommer vi så denna matta, istället för att använda oss av den transplanterande metoden.

Synonymer (engelska) till "lawn mower":

lawn mower
English