"lawmaking process" - Svensk översättning

EN

"lawmaking process" på svenska

EN

lawmaking process {substantiv}

volume_up
lawmaking process

Användningsexempel för "lawmaking process" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English.– I believe it is essential to improve the coordination of the law-making process.
. – Jag anser att det är nödvändigt att förbättra samordningen inom lagstiftningsprocessen.
English.– I believe it is essential to improve the coordination of the law-making process.
   .– Jag anser att det är nödvändigt att förbättra samordningen inom lagstiftningsprocessen.
EnglishMr President, this is a serious law-making process that we are beginning now with the Treaty of Lisbon.
Herr talman! Det är en verklig lagstiftningsprocess som vi nu inleder med Lissabonfördraget.
EnglishThe provisions in this Treaty for incorporating it into the EU law-making process are inadequate.
Bestämmelserna i detta fördrag för att införliva det i EU:s lagstiftningsförfarande är bristfälliga.
EnglishComitology is justifiable and has an irreplaceable role within the policy-making and law-making process.
Kommittéförfarandet är berättigat och spelar en oersättlig roll i den politiska och lagstiftande processen.
EnglishIf, though, the decision is taken in the autumn, it is envisaged that we will begin the lawmaking process next year.
Om beslutet fattas i höst är det dock meningen att vi skall inleda lagstiftningsprocessen nästa år.
EnglishThe provisions in this Treaty for incorporating it into the EU law-making process are inadequate.
EU-konstitutionen uttrycker det falska förhållandet att EU skapar alla rättigheter, till och med grundläggande rättigheter.
EnglishIt brings us more democracy, strengthens the European Parliament, and involves the national parliaments in the lawmaking process.
Den ger oss mer demokrati, stärker Europaparlamentet och gör de nationella parlamenten delaktiga i lagstiftningen.
EnglishAt the same time, it has the potential to be the customer service face, or the front desk, of the EU law-making process.
På samma gång har SOLVIT potential att bli ett ansikte utåt, som en kundtjänst eller en reception, för EU:s lagstiftningsprocess.
EnglishAt the same time, it has the potential to be the customer service face, or the front desk, of the EU law-making process.
På samma gång har SOLVIT potential att bli ett ansikte utåt, som en kundtjänst eller en reception, för EU: s lagstiftningsprocess.
EnglishCommunity bodies should be given more responsibility for the law-making process and the overall transparency of the process should be improved;
Gemenskapsorganen bör få mer ansvar för lagstiftningsprocessen och den övergripande öppenheten i processen bör förbättras.
EnglishThis proposed directive is going to replace five different legal instruments and contribute to the ‘better lawmakingprocess, and that is a very positive step.
Detta förslag till direktiv ska ersätta fem olika rättsliga instrument och bidra till processen för ”bättre lagstiftning”, och det är ett mycket positivt steg.
EnglishIt is quite clear to me too that Basel II is not a typical Lamfalussy process, as the lawmaking process will find us sharing in decisions on the annexes.
Basel II är inget typiskt Lamfalussyförfarande, vilket jag också har klart för mig, eftersom lagstiftningsförfarandet kommer ge oss medbeslutande i fråga om bilagorna.
EnglishThis proposed directive is going to replace five different legal instruments and contribute to the ‘ better lawmakingprocess, and that is a very positive step.
Detta förslag till direktiv ska ersätta fem olika rättsliga instrument och bidra till processen för ” bättre lagstiftning ”, och det är ett mycket positivt steg.
EnglishIt is of course clear that we as Parliamentarians explicitly welcome this decision, and the fact that we as a parliament are involved in the lawmaking process.
Det är naturligtvis klart att vi som parlamentariker uttryckligen välkomnar detta beslut, och även det faktum att vi som parlament tas med i lagstiftningsproceduren.
English   – Madam President, the Commission is an important institutional factor, both in the lawmaking process on environmental issues and in the sanctions process on infringement issues.
   – Fru talman! Kommissionen är en viktig institution, både när det gäller att stifta lagar om miljöfrågor och i fråga om sanktioner för överträdelser.
EnglishThis is a law-making process that has created great challenges for us all, but we must be clear that what we are talking about here is the future of an extraordinarily important sector.
Detta är en lagstiftningsprocess som har inneburit stora utmaningar för oss alla, men vi måste vara klara över att det vi talar om här är framtiden för en ytterst viktig sektor.

Liknande översättningar för "lawmaking process" på svenska

lawmaking substantiv
lawmaking adjektiv
process substantiv
to process verb
learning process substantiv
adjudication process substantiv